Finančne sú na tom najhoršie viacdetné rodiny a osamelí rodičia

TASR, 6. mája 2022 o 04:00

Na Slovensku bol v roku 2021 ohrozený príjmovou chudobou každý ôsmy obyvateľ, čo predstavovalo takmer 660 tisíc osôb. Najviac ohrozené boli viacdetné domácnosti, neúplné domácnosti s deťmi, aj keď ich situácia sa medziročne mierne zlepšila. Vyplýva to z výsledkov výberového zisťovania EU SILC 2021, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad.

Príjmová chudoba trápi veľký počet Slovákov.

Foto: shutterstock.com

Suma určujúca hranicu chudoby medziročne klesla, čo potvrdzuje, že celkové príjmy obyvateľstva za celý rok 2020 klesli. V domácnosti jednej dospelej osoby to bolo približne o 11 eur na 424 eur mesačne (5 084 eur/rok). Pre úplnú rodinu s dvoma deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) bola hranica na úrovni 890 eur za mesiac (menej o 24 eur). Hranica rizika chudoby sa mení každý rok a je odvodená od celkových príjmov obyvateľov. Má rôzne hodnoty podľa počtu a veku osôb žijúcich v domácnosti.

V minulom roku bola príjmovou chudobou ohrozená viac ako tretina rodín s tromi a viac závislými deťmi, ako aj neúplných domácností osamelých rodičov s jedným či viac deťmi. Napriek tomu, že sa podiel týchto domácností nezvýšil, majú s príjmovou chudobou dlhodobo najväčší problém.

Pri viacdetných úplných rodinách bolo v minulom roku ohrozených príjmovou chudobou 36,3 percent osôb a pri osamelých rodičoch s dieťaťom či deťmi až 33,6 percent osôb. V domácnostiach bez detí je chudoba najčastejšia v kategórii osamelých seniorov vo veku 65 a viac rokov, pod hranicou chudoby žila viac ako štvrtina z nich (28,5 percent osôb) a ich podiel medziročne mierne vzrástol.

Z hľadiska vekových skupín sú najohrozenejšími deti mladšie ako 18 rokov, keď takmer každé šieste dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Pandémia podiel detí ohrozených chudobou medziročne zvýšila, zo 17 na 17,6 percenta.

„Pod hranicou príjmovej chudoby žilo takmer dvojnásobne viac detí ako dôchodcov. Deti tvoria viac ako štvrtinu z celkového počtu osôb ohrozených príjmovou chudobou na Slovensku,” priblížil riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva Štatistického úradu Róbert Vlačuha.

Najvýraznejšie zhoršenie nastalo vo vekovej skupine mladých ľudí od 18 do 24 rokov, ich počet sa zvýšil o 1,6 percentuálneho bodu (p. b.) a chudoba ohrozovala približne každého šiesteho v tejto vekovej skupine. Z celkového počtu ľudí vo veku 65 a viac rokov bolo chudobných 10,3 ôsob osôb, ich podiel sa od roku 2016 takmer zdvojnásobil.

Aktuálne výsledky zisťovania potvrdili trend, že príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (52,6 percent osôb). V príjmovej chudobe bolo aj 6,7 percenta ľudí, ktorí pracovali, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 1,5 p. b. Keďže pracujúci tvoria najväčšiu skupinu obyvateľstva z pohľadu ekonomickej aktivity, v absolútnom počte je to najväčšia skupina ľudí ohrozených príjmovou chudobou.

Prvýkrát sa podiely ľudí ohrozených chudobou medziročne zvýšili vo všetkých ôsmich krajoch SR. Najvyššia miera rizika chudoby bola v roku 2021 v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Najviac sa situácia medziročne zhoršila v Prešovskom kraji, kde podiel ľudí pod hranicou chudoby vzrástol zo 17,2 na 19,2 percenta. Podobne bol na tom aj Banskobystrický kraj s 19,1 percenta obyvateľmi pod hranicou príjmovej chudoby, ktorý bol predchádzajúce dva roky najviac ohrozený príjmovou chudobou na Slovensku.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >