Deti sa pred násilím nedokážu brániť, upozorniť na ich práva chce Bubnovačka

pt, 18. novembra 2020 o 04:17

Sú malé, dôverčivé a nedokážu sa brániť. Násilie na deťoch je obzvlášť kruté, a žiaľ, nie zriedkavé. Odhaliť ho ani pred ním deti ochrániť nie je jednoduché, no o to dôležitejšie. Z týraných detí vyrastajú nevyrovnaní dospelí, trpiaci viacerými psychickými problémami, neschopní nadväzovať šťastné vzťahy. Práve v týchto dňoch si pripomíname dôležitosť ochrany práv dieťaťa, a to každoročnou pravidelnou bubnovačkou – aby bolo deti lepšie počuť.

So svojím trápením deti často zostávajú samé, nevypočuté, preto aj symbolická Bubnovačka: Aby bolo deti lepšie počuť.

Foto: shutterstock.com

Pre pandémiu koronavírusu bude tá tohtoročná iná. Kým počas minulých ročníkov sa na podporu týraných detí bubnovalo v uliciach, na námestiach, dvoroch či v telocvičniach naprieč republikou, tentoraz to bude komornejšie. Školy sa zapoja bubnovaním v triedach a netradične aj dištančne pri obrazovkách počítačov. A to už zajtra, 19. novembra v čase 10:00 – 11:00. V minulých rokoch sa zvyklo zapojiť vyše 55 000 detí a dospelých, koľko to bude teraz?

Hlas detí je dôležitý, znie hlavný odkaz organizátorov, ktorými sú Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri ministerstve práce a nezisková organizácia Centrum Slniečko.

„Veľakrát celé okolie tuší, že niečo nie je v poriadku, alebo to aj vie, alebo sami ľudia z okolia majú negatívnu skúsenosť s ohrozujúcou osobou. Napriek tomu si povedia, že azda sa to niekde nejako vyrieši alebo sa na to zabudne,“ približuje problém pri odhaľovaní násilia páchaného na deťoch riaditeľka strediska Mária Vargová.

Ľudia sa navyše podľa nej tiež boja, že ak podajú trestné oznámenie, aj na nich bude podané trestné oznámenie, že budú musieť chodiť na políciu, na súd vypovedať, možno budú čeliť zastrašovaniu. Nie je však dobré sa báť, treba myslieť na deti. „Nastupuje pud sebazáchovy a človek sa zrazu viac bojí o seba ako o dieťa. No dospelý človek má sieť podpory a dieťa nie. Možno práve ja som ten jediný človek, ktorému dieťa môže povedať takúto dôležitú informáciu a možno som jediný človek, ktorý na to môže zareagovať. Preto nezostávajme ticho, hlavne v čase izolácie,“ vyzýva ľudí.

Najmä v čase izolácie, keď ľudia trávia viac času zatvorení v svojich domácnostiach, pribúda prípadov domáceho násilia, je však aj väčšia šanca, že sa môže násilie páchané na deťoch odhaliť.

„Uzatvorenie v domovoch počas pandémie prinieslo aj zvýšenie našej vnímavosti na to, čo sa deje okolo. A zrazu sme spozorneli, že ten detský plač nie je sem-tam, že je pravidelný, že mu niečo vždy predchádza. Je dôležité deti vnímať a počúvať viac, je dôležité deťom veriť,“ apelujú organizátori Bubnovačky.

Podľa zakladateľky Centra Slniečko Mariany Kováčovej musí byť ochrana pred násilím komplexná a venovať sa jej treba na všetkých úrovniach. „Nosným pilierom ochrany je prevencia. Som hrdá na to, že práve v oblasti prevencie sa nám podarilo vytvoriť a rozbehnúť preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, ktorý s deťmi už v predškolskom veku veľmi citlivo a komplexne otvára témy násilia,“ vraví.

November a práva dieťaťa

18. november je od roku 2015 Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí

20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVýchova a vzťahy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >