Zhruba 20-tisíc detí je na Slovensku obeťou násilia

pt, TASR, 25. októbra 2018 o 09:58

Sexuálnym násilím je podľa odhadov Rady Európy každé piate dieťa, čo by na Slovensku znamenalo asi 20-tisíc detí. Nie každý prípad násilia je aj zaznamenaný, ohlásiť to pre deti býva totiž rovnako ťažké ako znášať samotné násilie. Celú traumu navyše prežívajú ešte raz. Kompetentní teraz riešia, ako im to celé uľahčiť.

Obeťou násilia je v Európe každé piate dieťa.

Foto: shutterstock.com

Navrhujú viaceré opatrenia, mali by sa uviesť do praxe v budúcom roku. "Je veľmi ťažké počuť od dietaťa, ktoré prešlo celou peripetiou vyšetrovania: Nikdy som nemal nič povedať," konštatuje verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Deťom a ženám ohrozeným násilím pomáha už dvadsať rokov občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, sú tu aj ďalšie kompetentné inštitúcie. V súvislosti s novým zákonom o obetiach trestných činov, ktorý vstúpil do platnosti tento rok, hľadajú možnosti, ako deťom prechádzajúcim celým trestným procesom toto konanie uľahčiť.

Pri vypočúvaní dieťaťa musí byť prihliadané na jeho vek psychické rozpoloženie. To znamená, že výsluch by mal trvať podľa potreby aj niekoľko dní, s viacerými prestávkami - práve podľa veku a stavu dieťaťa. "Dieťa má byť podrobené výsluchu iba raz a ten preto musí byť vhodne pripravený," uviedla Patakyová.

Odborníci sa zhodli na potrebe vytvorenia osobitných výsluchových miestností, kde by deti mali vytvorený svoj komfort, aby mohli bez zvýšeného stresu vypovedať k veci. V budúcom roku by ich mali byť 15, z toho 14 pri každom krajskom policajnom riadieteľstve a jedna pri policajnej akadémii. Ideálne by bolo, keby taká miestnosť existovala pri každom okresnom riaditeľstve. V nich by malo byť príjemné prostredie, ktoré dieťa ešte viac nevystraší a dobre pripravený vyšetrovateľ. Na výsluchu by nemali byť žiadni ďalší ľudia. Tí, ktorí zabezpečujú korektnosť výsluchu, napríklad zapisovateľ, by ho mali sledovať pomocou kamery z druhej miestnosti.

Dôležité je tiež zaručiť anonymitu podávateľom trestných oznámení v prípadoch sexuálneho násilia. Často sa totiž stáva, že trestný proces nie je skončený tak, aby bol konkrétny páchateľ odsúdený, ak nie sú postačujúce dôkazy a pritom je zrejmé, že k násiliu na dieťati prišlo. Potom to celé končí traumou pre dieťa a spomínaným konštatovaním. "Nikdy som nemal nič povedať..."

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč Ivan Leitman zdôraznil, že v celom trestnom konaní musia spolupracovať všetky zainteresované rezorty - sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútra, školstva i zdravotníctva. "Musia mať štandardizované postupy, jasne určené, akým spôsobom pomáhať. Vždy treba brať ohľad na najlepší záujem dieťaťa, tak, ako to hovorí dohovor o práve dieťaťa," uviedol. Detí,ktoré sú oveťou násilia, je podľa neho oveľa vyšší než uvádzajú štatistiky, práve preto, že deti to nie vždy oznamujú.Komentáre k článku:


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >