Zhruba 20-tisíc detí je na Slovensku obeťou násilia

pt, TASR, 25. októbra 2018 o 09:58

Sexuálnym násilím je podľa odhadov Rady Európy každé piate dieťa, čo by na Slovensku znamenalo asi 20-tisíc detí. Nie každý prípad násilia je aj zaznamenaný, ohlásiť to pre deti býva totiž rovnako ťažké ako znášať samotné násilie. Celú traumu navyše prežívajú ešte raz. Kompetentní teraz riešia, ako im to celé uľahčiť.

Obeťou násilia je v Európe každé piate dieťa.

Foto: shutterstock.com

Navrhujú viaceré opatrenia, mali by sa uviesť do praxe v budúcom roku. "Je veľmi ťažké počuť od dietaťa, ktoré prešlo celou peripetiou vyšetrovania: Nikdy som nemal nič povedať," konštatuje verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Deťom a ženám ohrozeným násilím pomáha už dvadsať rokov občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, sú tu aj ďalšie kompetentné inštitúcie. V súvislosti s novým zákonom o obetiach trestných činov, ktorý vstúpil do platnosti tento rok, hľadajú možnosti, ako deťom prechádzajúcim celým trestným procesom toto konanie uľahčiť.

Pri vypočúvaní dieťaťa musí byť prihliadané na jeho vek psychické rozpoloženie. To znamená, že výsluch by mal trvať podľa potreby aj niekoľko dní, s viacerými prestávkami - práve podľa veku a stavu dieťaťa. "Dieťa má byť podrobené výsluchu iba raz a ten preto musí byť vhodne pripravený," uviedla Patakyová.

Odborníci sa zhodli na potrebe vytvorenia osobitných výsluchových miestností, kde by deti mali vytvorený svoj komfort, aby mohli bez zvýšeného stresu vypovedať k veci. V budúcom roku by ich mali byť 15, z toho 14 pri každom krajskom policajnom riadieteľstve a jedna pri policajnej akadémii. Ideálne by bolo, keby taká miestnosť existovala pri každom okresnom riaditeľstve. V nich by malo byť príjemné prostredie, ktoré dieťa ešte viac nevystraší a dobre pripravený vyšetrovateľ. Na výsluchu by nemali byť žiadni ďalší ľudia. Tí, ktorí zabezpečujú korektnosť výsluchu, napríklad zapisovateľ, by ho mali sledovať pomocou kamery z druhej miestnosti.

Dôležité je tiež zaručiť anonymitu podávateľom trestných oznámení v prípadoch sexuálneho násilia. Často sa totiž stáva, že trestný proces nie je skončený tak, aby bol konkrétny páchateľ odsúdený, ak nie sú postačujúce dôkazy a pritom je zrejmé, že k násiliu na dieťati prišlo. Potom to celé končí traumou pre dieťa a spomínaným konštatovaním. "Nikdy som nemal nič povedať..."

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč Ivan Leitman zdôraznil, že v celom trestnom konaní musia spolupracovať všetky zainteresované rezorty - sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútra, školstva i zdravotníctva. "Musia mať štandardizované postupy, jasne určené, akým spôsobom pomáhať. Vždy treba brať ohľad na najlepší záujem dieťaťa, tak, ako to hovorí dohovor o práve dieťaťa," uviedol. Detí,ktoré sú oveťou násilia, je podľa neho oveľa vyšší než uvádzajú štatistiky, práve preto, že deti to nie vždy oznamujú.Komentáre k článku:


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

 • Obrázok Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

  Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

  Nezosobášené páry sa budú môcť oboznamovať so zdravotnými informáciami partnera alebo udeliť v jeho mene súhlas so zdravotnou starostlivosťou.

 • Obrázok Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

  Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

  Rozvedení rodičia sa budú môcť na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby ich určil súd. Umožňuje to zavedenie nového inštitútu - spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Zmeny vyplývajú z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine, ktoré sú účinné od januára.

 • Obrázok UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

  UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

  Takmer sedem miliónov detí na Ukrajine, teda skoro každé dieťa v krajine je vo vážnom ohrození v dôsledku pokračujúcich útokov na kritickú infraštruktúru, ktoré vedú k rozsiahlym výpadkom elektriny a prerušeniam dodávok vody a tepla, upozornil Detský fond Organizácie spojených národov UNICEF.

 • Obrázok Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

  Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

  Ešte v januári dostanú rodičia prídavok na dieťa vo výške 30 eur, od februára im však začne na účet chodiť dvojnásobná suma. Prídavok vo výške 60 eur schválili poslanci.

 • Obrázok Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

  Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

  Prídavok na dieťa sa zvýši od januára na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Plénum Národnej rady v utorok schválilo novelu zákona o prídavku na dieťa.

 • Obrázok Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

  Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

  Otcovské je nový typ dávky zo Sociálnej poisťovne, ktorý prináleží otcovi dieťaťa v období šiestich týždňov od narodenia potomka po dobu 14 dní. Je nárokovateľný ako dvojtýždňové pracovné voľno v tejto dobe. A to bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok.

 • Obrázok Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

  Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

  Výška rodičovského príspevku by mala stúpnuť na 301 eur alebo na 412,60 eura za mesiac v prípade, že rodič poberal materské. Rodiny s deťmi do troch, respektíve šiestich rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, by si tak prilepšili o viac ako 20 eur a takmer 30 eur, ak poberali materské.

Ďalšie články v rubrike >