Čo všetko sa od januára mení vo vyplácaní rodičovského príspevku? 11 otázok a odpovedí

Patricia Poprocká, 2. januára 2020 o 04:25

Rodičovský príspevok už nebude pre všetkých rodičov rovnaký. Všetkým sa síce od nového roka zvýšil, kým však jedna skupina rodičov dostala pridané 50 eur, druhá ešte o stovku viac. Prečo a čo všetko sa ešte pri vyplácaní tejto dávky mení? Prinášame najčastejšie otázky a odpovede.

Na rodičovský príspevok majú nárok rodičia detí do troch rokov, ak majú deti dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak do šiesitich rokov.

Foto: shutterstock.com

Aká je nová výška príspevku?
Kým doteraz poberali všetci rodičia 220, 70 eura, po novom to bude 270, prípadne 370 eur.

Kto dostane vyšší, teda 370-eurový príspevok?
Vyšší príspevok dostanú ľudia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, a teda počas prvých týždňov mali nárok na materské zo Sociálnej poisťovne. Znamená to, že boli nemocensky poistení aspoň 270 dní z posledných dvoch rokov.

Prečo sa zaviedli dve úrovne príspevku?
Štát chce rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali, zmierniť finančný prepad. Materské sa počíta z príjmu, ktorí mali v práci a dnes dosahuje približne úroveň čistej mzdy. Rodičovský príspevok pre väčšinu ľudí znamenal výrazný skok smerom nadol. Preto im teraz štát bude vyplácať ešte o sto eur navyše oproti tým, ktorí nepracovali.

Je to spravodlivé?
Viacerí odborníci zastávajú názor, že rodičovský príspevok ako štátna sociálna dávka by mal byť pre všetkých poberateľov rovnaký. Zásluhovosť, teda ohľad na predchádzajúci príjem a výšku zaplatených odvodov, sa má uplatňovať v poistnom systéme, teda pri materskom, dávkach v nezamestnanosti, nemocenských, úrazových dávkach či penziách. Vláda však rozhodla takto, zrejme úlohu hrali aj tohtoročné parlamentné voľby.

Kto má nárok na rodičovský príspevok?
Podmienky nároku na rodičovský príspevok sa nemenia. Príspevok môže dostať rodič, ktorý sa riadne stará o dieťa do troch rokov. Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, štát vypláca rodičovský príspevok do jeho šiestich rokov. Rodičovský príspevok na dieťa do šiestich rokov môžu poberať aj náhradní rodičia, ale len po dobu troch rokov od právoplatného rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti.

Dostanú zvýšený rodičovský príspevok aj jeho súčasní poberatelia?
Áno, zákon sa vzťahuje na všetkých, ktorí ho poberajú, bez ohľadu na to, ako dlho.

Treba o zvýšenie požiadať?
Nie, príspevok sa zvyšuje každému automaticky. Ale pozor, o výplatu rodičovského príspevku treba požiadať pri nástupe na rodičovskú dovolenku, prípadne pred skončením poberania materského zo Sociálnej poisťovne.

Je možnosť, aby sa mi rodičovský príspevok ešte nejako zvýšil?
Príspevok sa zvyšuje, len ak má niekto dvojičky, trojičky a podobne. Ak sa narodia dve a viac detí súčasne, zvyšuje sa rodičovský príspevok o 25 percent na každé ďalšie narodené dieťa. Ak má však niekto dve malé deti v rôznom veku, príspevok poberá len na jedno z nich.

Kedy sa rodičovský príspevok znižuje?
Štát siahne na rodičovský príspevok, ak má rodič ešte školopovinné dieťa, ktoré si neplní školskú dochádzku. Ak má dieťa za mesiac 15 neospravedlnených hodín, rodičovský príspevok sa znižuje o polovicu, a to na nasledujúce tri mesiace. Potom je možné príspevok opäť vyplácať v plnej výške, za podmienky, že sa školská dochádzka dieťaťa zlepšila.

V akej výške budú rodičovský príspevok dostávať matky-študentky, ktoré ešte nepracovali?
Štát im vyplatí nižšiu sumu, teda 270 eur. Časť poslancov žiadala, aby sa príprava na povolanie aj v tomto prípade počítala ako povolanie, úprava však v parlamente neprešla.

Koľko bude zvýšenie rodičovského príspevku stáť?
Malo by to byť 145 miliónov eur.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >