Čaká vaše dieťa skúška na strednej škole? Iba bez teploty, rúško v triede nebude nutné

Gabriela Bachárová, 3. júna 2020 o 04:30

Hoci sa tento rok klasické prijímacie skúšky na stredné školy a maturity zrušili a žiaci sa budú prijímať na základe vysvedčení, predsa len sa niektoré druhy skúšok konať budú. Prečítajte si, za akých podmienok.

Niektoré skúšky na stredných školách prebehnú aj napriek pandémii koronavírusu.

Foto: Shutterstock.com

Konať sa budú prijímacie skúšky na osemročné gymnázia, a to v dvoch termínoch – 15. až 26. júna a 18. až 19. júna. Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie programy, ktoré si vyžadujú overenie talentu, sa budú konať 17. júna. O prijatí či neprijatí sa žiaci dozvedia do 24. júna. Obsah skúšky bude zodpovedať učivu 1. až 4. ročníka základnej školy.

Prečo sa prijímacie pohovory na troj- či štvorročné učebné a štúdijné odbory zrušili a na osemročné gymnázia nie? „V prípade osemročných gymnázií je potrebné, aby sme sa s týmito žiakmi stretli," odôvodnil už pred nejakým časom šéf rezortu školstva Branislav Grohling.

Okrem týchto skúšok sa môžu stredné školy obmedzene otvoriť aj na komisionálne, záverečné, absolventské, pomaturitné, jazykové či štátne jazykové skúšky alebo na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon povolania na stredných školách. Žiaci aj pedagógovia však musia pri ich konaní dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

V budove školy budú musieť všetci nosiť rúška. Pri samotnej skúške ho žiak môže odložiť, učitelia by však mali mať rúško alebo ochranný štít. Platí, že v jednej skúšanej skupine môže byť najviac dvanásť žiakov. Škola musí počas skúšky zabezpečiť vetranie, neodporúča sa zapnúť ventilátory či klimatizáciu, pretože podľa vedeckých štúdií prispievajú k šíreniu nákazy koronavírusom.

Rodičia vybavia žiaka náhradným rúškom a jednorazovými papierovými vreckovkami. Zároveň musia podpísať čestné vyhlásenie, že dieťa netrpí príznakmi infekčného ochorenia a nebola mu nariadená karanténa. Ako dokument vyzerá, si môžete pozrieť na tomto odkaze v časti Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Pred vstupom do budovy školy prebehne ranný filter, ktorého súčasťou bude aj meranie telesnej teploty. Ak bude zvýšená, žiaka ku skúške, žiaľ, nepustia. Ak filtrom úspešne prejde, bude si musieť po vstupe umyť a vydezinfikovať ruky.

Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa zdržiavali ľudia, sa musí podľa usmernenia ministerstva školstva vykonať vždy po skončení skúšok v ten istý deň. Dezinfekcia dotykových plôch alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí (to sú napríklad kľučky), prebehne minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými obrúskami pre bezpečné osušenie rúk. Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

Maturitné skúšky boli v podobe, v akej sme ich poznali, tento rok zrušené. Známky na maturitnom vysvedčení sa spriemerovali z koncoročných známok zo všetkých ročníkov a tiež z polročných známok, ktoré žiak dostal v posledných dvoch ročníkoch. Ak žiak namietal, že výsledná známka odporuje jeho skutočným vedomostiam, mohol sa nechať preskúšať pred skúšobnou komisiou, tejto možnosti však využili len jedno percento maturantov.

Rovnako sa zrušili aj prijímačky na stredné školy. O prijatí bude rozhodovať prospech zo základnej školy. Body sa budú prideľovať za známky z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy z povinných predmetov, čo sú slovenský jazyk a literatúra, matematika a jazyk národnostnej menšiny. Stredné školy si tiež stanovia najviac tri profilové predmety, ktoré sú dôležité pre konkrétne zameranie strednej školy. Aj za známky z týchto doplnkových predmetov deti dostanú určitý počet bodov.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >