Učitelia, skúšajte až tretí januárový týždeň, doprajte deťom adaptáciu po sviatkoch

Gabriela Bachárová, 10. januára 2022 o 04:30

Deti sa dnes po troch týždňoch vianočných prázdnin vracajú do školy, druhý stupeň základných škôl a stredné školy boli dokonca kvôli covidu doma ešte o týždeň dlhšie. Prvý školský polrok finišuje, budú sa uzatvárať známky, rezort školstva však učiteľov nabáda, aby to so skúšaním nepreháňali.

Škola začína.

Foto: Shutterstock.com

Ministerstvo školstva zverejnilo materiály, ako by sa po návrate detí do škôl mali správať učitelia, rodičia, ale i samotní žiaci. „Vraciame sa po zimných prázdninách do školy v období stále poznačenom pandemickou situáciou. Prosím o trochu rešpektu a vzájomného vnímania po nástupe do školy. Neupriamujme pozornosť hneď prvý týždeň na testovanie, skúšanie, zamerajme sa skôr na adaptáciu a zistenie, čo by žiaci potrebovali v rámci učiva zopakovať, vysvetliť, aby sa cítili pri skúšaní istejší,” vyzýva námestníčka ministra školstva Svetlana Síthová.

Učiteľom radí, aby celkom určite so skúšaním nezačali okamžite tento týždeň, ale chvíľu počkali a zaradili ho až tretí januárový týždeň. Pričom medzi písomným a ústnym skúšaním majú vytvoriť väčšie časové rozostupy.

Pri hodnotení žiaka námestníčka odporúča, aby sa učiteľ namiesto počtu chýb zameriaval na správne odpovede a aby vyzdvihoval silné stránky žiaka, pričom ku každému je potrebné pristupovať individuálne.

Dobré rady má rezort školstva aj pre rodičov, ktorí môžu cítiť isté obavy, ako sa ich dieťaťu bude v januári v škole dariť. „Doprajte mu doma veľa lásky a podpory. Vytvorte doma priestor na rozhovor o návrate do školy. Počúvajte svoje dieťa, keď hovorí o svojich pocitoch, ktoré z návratu do školy má, dajte mu najavo, že jeho pocity sú v poriadku,” odporúča Svetlana Síthová.

Deťom zasa radí, aby boli k sebe samým milé a všímali si viac aj pocity spolužiakov. Ak majú z čokoľvek strachy a obavy, nemajú sa obávať zveriť rodičom či učiteľovi. „Zamerajte sa na dobré veci bez ohľadu na to, ako malé sa môžu zdať. Netrápte sa kvôli horším známkam,” vraví rezort školstva.

Prečítajte si nižšie všetky tri materiály adresované učiteľom, rodičom i žiakom. Prajeme všetkým deťom dobrý návrat do školy!

Rady pre učiteľov

Foto: Ministerstvo školstva SR


Foto:


Rady pre rodičov


Foto:


Rady pre žiakov

Foto:

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >