Stredoškoláci dostanú vyššie sociálne štipendium

TASR, pt, 24. septembra 2019 o 09:27

Takmer 48 eur dostanú v tomto školskom roku sociálne štipendium stredoškoláci s najlepším prospechom. Dávka im vzrástla na základe úpravy súm životného minima, ktoré sa zvýšilo ešte v júli.

Štát chce štipendiom študentom zo sociálne odkázaných rodín uľahčiť podmienky na vzdelávanie.

Foto: shutterstock.com

Stredoškoláci, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi odkázané na sociálne dávky, majú nárok na štipendium zo zákona. Študenti s prospechom do 2,0, vrátane, dostanú od štátu príspevok 47,98 eura. Tí, ktorých priemer známok dosahuje 2,5, vrátane, majú nárok na 33,59 eura a študenti s prospechom do 3,5, vrátane, dostanú 23,99 eura.

Štipendium je vypočítané zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Tí najlepší dostávajú 50 percent tejto sumy, stredoškoláci s horším prospechom len 35 percent a posledná skupina 25 percent z detského životného minima.

Štát peniaze poskytuje prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií. Hlavným cieľom je podporiť záujem sociálne odkázaných žiakov o vzdelávanie, aby získali stredoškolské vzdelanie. „To im zlepší pozíciu na pracovnom trhu a zvýši ich šance zamestnať sa,“ uvádza ministerstvo školstva.

O štipendium môžu žiaci požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka, podmienkou je, aby ich stredná škola mala podpísanú zmluvu s Centrom vedecko-technických informácií. O priznaní štipendia a jeho výške rozhoduje riaditeľ strednej školy.
Štipendiá vlani
V uplynulom školskom roku bolo podľa ministerstva školstva vyplatených celkovo 59-tisíc štipendií v sume takmer 2,2 milióna eur. Počet poberateľov sa pohyboval od 5 109 v septembri 2018 po maximum 6 134 v decembri 2018. Najviac štipendií bolo vyplatených v Košickom (19.339) a Prešovskom kraji (18.054). Najmenej v Trenčianskom (1 276) a Bratislavskom kraji (954). Priemerná suma mesačného štipendia dosiahla úroveň 37,24 eura.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >