Rodičia, žiadajte pre svoje deti tretiu hodinu telocviku na základnej škole

SITA, TASR, gb, 22. mája 2022 o 04:30

Deti sa dnes málo hýbu, školy pritom majú možnosť to zmeniť. Málo sa vie, že môžu jednu disponibilnú hodinu využiť na tretiu hodinu telesnej a pohybovej výchovy. Je to na rozhodnutí riaditeľa školy, uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Tretiu hodinu telocviku môžu mať deti už dnes.

Foto: Shutterstock.com

Rezort školstva skonštatoval, že tri hodiny telesnej výchovy boli naposledy v rokoch 2003 až 2008, a to iba na prvom stupni základných škôl. „Od roku 2015 je zároveň v štátnom vzdelávacom programe pre základné školy uvedené, že pokiaľ majú školy vytvorené možnosti, majú využiť voliteľné hodiny na zvýšenie hodín telesnej a športovej výchovy o minimálne jednu vyučovaciu hodinu v každom ročníku. Toto bude zachované aj v novom štátnom vzdelávacom programe,” uviedlo ministerstvo školstva.

Nie všetky školy však na to majú kapacity. „Takmer tretina škôl nemá vyhovujúce priestorové podmienky na to, aby mohli mať plnohodnotné vyučovanie telesnej a pohybovej výchovy. Buď im športoviská úplne chýbajú, alebo sú v nevyhovujúcom stave,” uviedol minister. Školský výbor parlamentu však vyzval ministra školstva k prinavráteniu tretej hodiny telesnej výchovy na základných aj stredných školách.

Samotnej kvalite vyučovania telesnej výchovy sa už dnes podľa Gröhlinga venuje projekt MODULY, prostredníctvom ktorého sa môžu žiaci na prvom stupni učiť telesnú výchovu oveľa zaujímavejším spôsobom. V rámci prebiehajúcej kurikulárnej reformy základného vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb tiež robí ministerstvo a Štátny pedagogický ústav viaceré zmeny zamerané najmä na rozvoj pohybových spôsobilostí žiakov v základných školách. Dôležitou podporou pre zdravý telesný rozvoj žiakov bude aj koncept takzvanej aktívnej školy.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >