Rodičia môžu deti zapísať do materských škôl až do konca mája

TASR, gb, 11. mája 2020 o 04:08

Rodičia môžu v týchto dňoch podať žiadosť o prijatie dieťaťa na škôlky na budúci školský rok. Urobiť tak môžu do konca mája, v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ materskej školy tento termín predĺžiť do 30. júna.

Je ešte možnosť zapísať dieťa do škôlky.

Foto: Shutterstock.com

Podávanie prihlášok do materskej školy sa tento rok organizuje bez osobnej prítomnosti detí. Väčšinou postačí, ak zákonní zástupcovia vyplnia online prihlášku na internetovej stránke školy a podpísanú ju elektronicky pošlú ne e-mail zariadenia. Ak nie je možnosť elektronického zaslania, možno sa dohovoriť aj na osobnom zaslaní, prípadne na zposlaní žiadosti poštou, treba sa informovať, ako to má konkrétna škôlka.

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ani vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podľa ministerstva školstva zákonný zástupca dieťaťa predloží do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Rovnako tak musia rodičia urobiť aj v prípade vyjadrenia výchovného poradenstva a prevencie v prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. "Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt," uviedol rezort školstva.

Ak ide o materskú školu v obci, v ktorej sa nachádzajú marginalizované rómske komunity, karantenizované lokality alebo lokality s nariadenou domácou karanténou, odporúča sa žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spolupráci s pracovníkmi komunitných centier, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, členmi miestnych občianskych poriadkových hliadok alebo príslušníkmi polície či ozbrojených síl rozdistribuovať do dotknutých rodín. V prípade potreby pomôcť aj s ich vyplnením. O prijatí detí rozhodne riaditeľ materskej školy do 15. júla.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >