Psychologička: Nulté hodiny v škole deťom nesvedčia, treba ich minimalizovať

TASR, 17. októbra 2022 o 03:16

Nulté školské hodiny, ktoré často začínajú už o siedmej hodine ráno, nie sú minulosťou, ale školy ich stále využívajú. Kvôli dochádzaniu tak mnohé deti musia vstávať aj o piatej.

Nulté hodiny často neprospievajú dobre nálade.

Foto: Shutterstock.com

Zaraďovanie takzvaných nultých hodín do školského rozvrhu by sa malo minimalizovať, myslí si psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková s tým, že treba pamätať na to, že v súčasnosti žiaci časo nenavštevujú školy v blízkosti svojho bydliska a cesta do školy je tak časovo náročná. Ranné vstávanie žiakov sa môže posunúť do veľmi skorých ranných hodín, napríklad na piatu hodinu ráno.

„Argumentácia školy, že sa jej nedarí urobiť rozvrh hodín bez nultých hodín (napríklad nedostatok učební, úväzky pedagógov) neobstojí, v takom prípade treba voliť radšej zaradenie hodín v neskorších poobedňajších hodinách a mali by to byť predmety ako napríklad telesná výchova, nepovinné predmety, výchovy,” povedala psychologička. Spánok je okrem jedla základnou biologickou potrebou a ak ho deti nemajú dostatok, ide o takzvanú spánkovú depriváciu. „Aj krátkodobý nedostatok spánku sa okamžite prejaví na našej nálade, výkonnosti a emočnej vyrovnanosti,” poznamenala.

Spánkový biorytmus je individuálny u každého dieťaťa či žiaka. „Poznáme takzvané nočné sovy a ranné škovránky, tieto typy spánku sú vrodené. Ranný typ vstáva rád skoro, po zobudení je čulý a aktívny. Ťažko sa preorientuje na to, aby bol aktívny večer a šiel spať neskôr,” vysvetlila psychologička. Začiatok školy, aký je na Slovensku zaužívaný, vyhovuje skôr týmto typom. Večerné typy môžu pri skorom vstávaní podľa psychologičky zažívať frustráciu a neaktívnosť.

Pre deti je prirodzené spať, koľko si organizmus vyžaduje. Avšak v súčasnosti do spánkového režimu, ako ho nastavila príroda, vstupuje veľa rušivých elementov. „Rodič by mal dieťa pozorovať a spánok prispôsobiť jeho potrebám, kontrolovať ho a učiť dieťa pravidelnému a pokojnému spánku. Je dôležité, aby deti od narodenia zvykli zaspávať v pokojnej atmosfére, vnímať, že sú unavené, a spánok neodkladať,” dodala Eva Smiková.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >