Prijímačky na medicínu sa rozšíria o nový predmet. Zvýši to kvalitu lekárov?

TASR, 8. decembra 2023 o 05:55

Súčasťou prijímacích skúšok na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave bude nový test. Jeho úlohou bude preveriť všeobecné študijné predpoklady študenta.

Lekárska fakulta chystá viacero noviniek v prijímacích skúškach i vo výučbe.

Foto: Shutterstock.com

Prijímacie skúšky na Lekárskej fakulte UK v Bratislave budú mať v tomto roku niekoľko noviniek. Uchádzači budú musieť absolvovať test všeobecných študijných predpokladov, ktorý má preveriť ich logické myslenie. Budú môcť zaň získať 16 percent z celkového počtu bodov. Zahrnie analytickú a verbálnu časť. V analytickej časti pôjde o logické úlohy, verbálna časť sa zameria na čítanie s porozumením.

Ďalšou novinkou je, že uchádzači môžu získať extra body navyše, napríklad za úspechy na vybraných olympiádach a súťažiach. Rovnako tiež za certifikáty či iné doklady preukazujúce znalosť angličtiny C1/C2. Inovovaná bude aj výučba.

Testy z biológie a chémie zostanú nezmenené. Študenti môžu získať 84 percent z celkového výsledku, a to 42 percent z biológie a 42 percent z chémie. Zvyšných 16 percent bude tvoriť spomínaný výsledok všeobecného testu študijných predpokladov.

Prijímacia skúška bude prebiehať prezenčne aj online v spolupráci so spoločnosťou SCIO. Uchádzač si môže zvoliť, akou formou chce testy absolvovať. Ak sa rozhodne pre prezenčnú formu, prijímacia skúška bude trvať tri hodiny. Ak sa rozhodne testy absolvovať online, musí ich odovzdať za dve a pol hodiny.
V nasledujúcich rokoch plánuje Lekárska fakulta v prijímacích pohovoroch ďalšie zmeny. „Zvažujeme aj zavedenie otázok z fyziky, pretože práve tá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou medicíny, a to pri používaní prístrojov a postupov pri diagnostike a terapii,“ uviedla prodekanka fakulty Alexandra Bražinová.

Prihlášku na štúdium je potrebné poslať prostredníctvom elektronického formulára od 1. decembra 2023 do 29. februára 2024. Prijímacia skúška pre študijný program všeobecné lekárstvo sa uskutoční 15. júna 2024, v odbore zubné lekárstvo o deň neskôr.

Novinky vo výučbe

Na fakulte sa chystajú tiež meniť spôsob výučby, aby reagoval na pokroky v medicíne. Pôjde napríklad o simulačnú medicínu. „Rovnako ako na celom svete, aj my pridávame do výučby simulácie, ktoré pomáhajú medikom zdokonaľovať sa. Otvárame nové centrá takejto výučby na viacerých našich klinikách. Založili sme Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií, ktorý úzko spája teóriu a klinickú výučbu,“ vysvetliil dekan Juraj Payer s tým, že cieľom inovácií je aj zavedenie mäkkých zručností do výučby, teda komunikácie, etiky, klinického uvažovania a akademických schopností a zručností.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >