Na Slovensku chodí do škôl či škôlok takmer 10,5 tisíca ukrajinských detí

SITA, 22. júna 2022 o 04:07

Odhady hovoria, že do slovenských škôl chodí 37 percent ukrajinských detí, ktoré sa kvôli vojne nachádzajú na Slovensku. Ostatné buď neštudujú, alebo využívajú dištančnú online formu na ukrajinských školách. Do materských škôl nastúpila tretina detí, ktoré sa ocitli na našom území. Rezort školstva aktuálne eviduje v slovenskom vzdelávacom systéme celkom 10 448 ukrajinských detí.

V slovenských vzdelávacích zariadeniach sú už tisícky ukrajinských detí.

Foto: archív

Viac ako polovica učiteľov základných škôl učí aspoň jedného ukrajinského žiaka. Vyplýva to z veľkého prieskumu Komenského inštitútu, ktorý na reprezentatívnej vzorke vyše šesťtisíc učiteľov vypracovala agentúra FOCUS a zber dát vznikol v spolupráci s EduPage. Učitelia vnímajú ochotu ukrajinských detí učiť sa po slovensky, problémom je však jazyková bariéra či iná úroveň vedomostí a spôsobilostí týchto žiakov.

Zhruba 77 percent pedagógov uviedlo, že ukrajinskí žiaci si vytvárajú priateľstvá s neukrajinskými spolužiakmi a podľa 69 percent učiteľov začínajú deti z Ukrajiny rozumieť slovenskému jazyku. Negatívne prijatie ukrajinských žiakov triednym kolektívom pozorovali iba dve percentá učiteľov.

„Náš prieskum ukazuje, že úvodná fáza adaptácie tých detí z Ukrajiny, ktoré sa zapojili do vzdelávania, prebieha aj vďaka podobnosti jazyka a kultúry pomerne pozitívne, nemôžeme však zabúdať na to, že emocionálna reakcia ľudí utekajúcich z vlastnej krajiny je oneskorená a prvé problémy sa nám ukazujú už aj v prieskume,” uviedla psychologička a programová riaditeľka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

Chcú sa vrátiť domov

Najväčšími výzvami pre učiteľov je nezáujem ukrajinských žiakov vzdelávať sa v slovenčine (30 percent učiteľov), psychická nepohoda ukrajinských žiakov (21 percent), trauma vyvolaná vojnou (18 percent), izolácia ukrajinských detí od zvyšku kolektívu (17 percent), preťaženie spojené s paralelným vzdelávaním v slovenskej škole aj ukrajinskom vzdelávacom systéme (13 percent), ale tiež absencia zázemia a základných potrieb detí (9 percent).

„Za nezáujmom ukrajinských žiakov vzdelávať sa v slovenskom jazyku vnímame ich obrovskú túžbu vrátiť sa späť domov. Žijú v nádeji, že pobyt na Slovensku je dočasný a pri prvej možnej príležitosti majú mnohí záujem sa vrátiť späť. Sú však nesmierne vďační učiteľom našich škôl, spolužiakom, ktorí im vytvárajú čo najprijímajúcejšie podmienky,” dodala riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave Jana Lednická.

Učitelia, ktorí prišli do kontaktu s ukrajinskými deťmi, vnímajú ako najväčšiu výzvu jazykovú bariéru (85 percent), a preto by privítali jazykovú podporu pri vzdelávaní (67 percent) a podporu v oblasti prispôsobenia obsahu vzdelávania pre žiakov, ktorí neovládajú slovenský jazyk (58 percent). Z podporných nástrojov, ktoré pripravil rezort školstva, doteraz najviac využili metodické usmernenia (54 percent), odkazy na externé zdroje (31 percent) a webináre (24 percent). Najviac im však pri výučbe chýba priame poradenstvo (41 percent).

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >