Dobrý príklad. Mesto poskytne financie študentom z chudobných rodín

SITA, 2. augusta 2022 o 04:10

Banská Bystrica už viac ako desať rokov pomáha talentovaným študentom stredných a vysokých škôl, ktorí z finančných dôvodov nemôžu študovať. Počas existencie štipendijného fondu bola pomoc poskytnutá viac ako 50 študentom.

Každé euro navyše dobré.

Foto: shutterstock.com

Mestská samospráva udeľuje štipendium od roku 2009 a z mestského rozpočtu sa doteraz prerozdelilo viac ako 42-tisíc eur. Niektorých študentov pritom podporili v jednotlivých školských rokoch opakovane. Štipendium z Fondu Andreja Hanzlíka môžu aj v najbližšom školskom roku 2022/2023 získať študenti stredných i vysokých škôl.

Štipendium môže byť poskytnuté stredoškolákom a vysokoškolákom zo sociálne znevýhodneného prostredia s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. „Ide o študentov pochádzajúcich z rodín, ktorých spoločne posudzované príjmy v rodine na základe Zákona o životnom minime nepresahujú dvojnásobok zákonom stanovených súm, a ktorých priemerný prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch štúdia dosiahol priemer do 2,00,“ popisuje Strelec.

„Verím, že práve v súčasnom období, kedy počúvame z každej strany o neustálom zvyšovaní výdavkov, či už za energie, služby, nájom, potraviny a podobne, bude pomoc zo strany mesta pre mladých ľudí povzbudením. Vzdelanie, ktoré nadobudnú, im nikto nezoberie, a to je dôležité,“ povedal primátor Ján Nosko.

„Žiadateľom o štipendium môže byť len fyzická osoba, ktorá sa po ukončení štúdia vráti minimálne na dva roky do nášho mesta. Ak študent v období podávania žiadosti nemá 18 rokov, žiadosť môže za neho podať jeho zákonný zástupca,“ hovorí Ivana Michaliková zo Školského úradu z oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu Banská Bystrica.

Žiadosť o štipendium spolu s prílohami, ktoré sú zverejnené na webe mesta, môžu žiadatelia doručiť na Klientské centrum banskobystrického mestského úradu do 15. septembra 2022. Pri posudzovaní sa prihliada na finančnú náročnosť študijného odboru aj na sociálne a majetkové pomery študenta.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >