Čaká vaše dieťa škôlka? Čo treba vedieť o zápise

Gabriela Bachárová, 21. mája 2019 o 12:30

Budete mať doma škôlkara? Prinášame vám užitočné informácie o zápise do materskej školy.

Čaká škôlka aj vaše dieťa?

Foto: Shutterstock.com

Termín zápisu si každá škôlka stanovuje sama, je potrebné sledovať informácie na jej webe či na výveske. Dieťa sa na zápise nemusí zúčastniť osobne, ale je to vždy lepšie, predsa len ide o významný krok v jeho živote. Veľa zariadení krátko pred zápismi organizuje dni otvorených dverí, na ktorých sa deti bližšie zoznámia s prostredím. Ak rodičia nemôžu napríklad kvôli pracovným povinnostiam na zápis osobne, žiadosť (jej vzor je dostupný na internete) je možno poslať poštou alebo elektronicky.

Pri zápise rodič predkladá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave od pediatra, ktorého súčasťou je aj informácia o povinnom očkovaní. Bez vyjadrenia lekára škôlka žiadosť neprijme. K nahliadnutiu sa vyžaduje rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, rodič predkladá aj vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Potvrdenie o očkovaní je pre škôlku zatiaľ len informatívne. Ak aj dieťa nie je očkované, do škôlky ho prijať môžu, je to len na vedení predškolského zariadenia. V budúcnosti by však mala platiť nová norma, podľa ktorej by do škôlky mohli prijať len očkované dieťa. Je to reakcia na rastúci počet odmietačov očkovania a rozšírenie osýpok.

Ktoré deti sa prijímajú prednostne

Škôlky prednostne prijímajú päťročné deti (rok pred nástupom na základnú školu), ďalej deti s odloženým začiatkom školy alebo s dodatočným odložením školskej dochádzky (k nemu príde, ak dieťa začne navštevovať školu, ale musí sa vrátiť späť do škôlky, pretože výuku z rôznych dôvodov nezvláda). Prednostné prijímanie však neznamená, že dieťa má na škôlku automaticky nárok. Môže, ale nemusí byť zvýhodnené. Na Slovensku sa však plánuje zaviesť povinná škôlka od piatich rokov, hlavne kvôli začleneniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ak sa schváli príslušný zákon, povinná škôlka pre päťročných bude od septembra budúceho roka.

Štandardne sa v škôlkach prijímajú deti od troch rokov. Môžu prijať aj dvojročné, ale len v prípade, že na to škôlky majú kapacitu. Škôlky tiež zohľadňujú, či už dieťa má v zariadení súrodenca, v tom prípade je všeobecne väčšia šanca na prijatie.

Do škôlky je možné nastúpiť spolu so začiatkom školského roka alebo aj kedykoľvek v jeho priebehu. Škôlky zvyčajne prijímajú len deti, ktoré už vedia chodiť na nočník.

Trvalý pobyt v okolí škôlky nie je nutný

Zákon nestanovuje povinnosť prednostne prijímať deti, ktoré majú trvalé bydlisko v okolí škôlky, spádovosť ako v prípade základných škôl u nich neplatí. Takúto podmienku si materská škola nesmie stanoviť, pretože je diskriminačná. Materské školy však môžu vyhlásiť, že v prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí do materskej školy vzhľadom na kapacitné možnosti materskej školy uprednostnia deti s trvalým bydliskom na území obce či mesta.

Niektoré škôlky chcú problémy s nedostatkom miest riešiť po svojom, napríklad starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka navrhuje zvýšiť poplatok pre všetky deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Petržalke, na 300 eur mesačne. Za deti s trvalým pobytom v mestskej časti by rodičia aj naďalej platili poplatok 30 eur mesačne.

Samospráva chce týmto návrhom všeobecného záväzného nariadenia vyriešiť dlhoročný problém spočívajúci v tom, že mnoho prijatých detí malo trvalý pobyt mimo Petržalky alebo boli mladšie ako tri roky. „Predpokladáme, že väčšina rodičov týchto detí nebude chcieť platiť takúto sumu, a preto sa nám uvoľnia kapacity pre petržalské deti," vysvetlil pre agentúru TASR starosta. Týmto krokom chce samospráva zvýhodniť Petržalčanov a docieliť, aby bolo do škôlky prijaté každé petržalské dieťa. Petržalka chce zároveň predísť podozreniam, že k prijímaniu detí dochádzalo netransparentne. Rodičia okrem toho, že môžu dieťa zapísať na akúkoľvek škôlku, majú aj právo ísť na zápis do viacerých zariadení, nemusia sa obmedzovať len na jedno.

Vedenie škôlky nemá stanovenú lehotu, dokedy musí rodičov informovať o prijatí či neprijatí ich dieťaťa, zvyčajne sa však dodržuje pravidlo, že to má byť najneskôr 30. júna, pred začiatkom letných prázdnin. Ak rodičia nie sú s výsledkom spokojní, môžu riaditeľa požiadať, nech svoje rozhodnutie ešte preskúma.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >