Povinná škôlka pre päťročné deti má platiť od septembra 2020

SITA, TASR, 28. apríla 2019 o 04:52

Na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 9. mája, predkladajú poslanci vládnej koalície novelu školského zákona, podľa ktorej má byť škôlka povinná pre päťročné deti. Cieľom je, aby deti zo znevýhodnených rodín boli lepšie pripravené na školu. Ozývajú sa však aj protestné hlasy.

Školská dochádzka sa predĺži o jeden rok.

Foto: Shutterstock.com

„Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov. Povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok," píšu predkladatelia. V Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania sa odporúča zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách od roku 2020. Podľa ministerstva školstva sa tým zlepšia výsledky v úrovni vzdelanosti. „Analýzy pri testovaniach dokazujú, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosahujú dlhodobo podpriemerné výsledky. Okrem toho povinné predprimárne vzdelávanie prinesie lepšie výsledky našich žiakov aj v medzinárodných testovaniach PISA a PIACC," uviedlo ministerstvo.

V návrhu novely školského zákona sa uvádza, že povinná školská dochádzka v materskej škole sa plní formou pravidelnej dennej dochádzky v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyroch hodín denne. Tieto deti by sa spravidla mali zaraďovať do samostatnej triedy, budú však môcť chodiť aj do súkromných či cirkevných materských škôl, prípadne sa vzdelávať doma individuálne. Ministerstvo školstva očakáva, že v škôlkach pribudne osemtisíc až desaťtisíc nových miest.

Očakáva sa nárast počtu detí v materských školách zo súčasných 55 673 zhruba na 63 tisíc. Okrem toho by mal stúpnuť aj počet zamestnancov. Predpokladaný počet učiteliek, ktoré budú vzdelávať deti plniace školskú dochádzku bude 6300, čo predstavuje nárast o 743 oproti súčasnému stavu. Predpokladá sa aj zvýšenie počtu asistentov učiteľa minimálne o 70 z dnešných 180 na 250.

Mestám sa to nepáči

Združenie miest a obcí Slovenska podľa výkonného podpredsedu Jozefa Turčányho dlhodobo upozorňuje na mnohé riziká zavedenia povinnosti prijať päťročné deti do materskej školy. „Okrem potreby budovania nových kapacít, prijímania nových učiteľov a asistentov, a s tým spojených finančných nárokov na zabezpečenie tejto povinnosti, neexistuje reálna možnosť právne túto povinnosť vymôcť pokutovaním rodičov. Týmto opatrením spojeným so znižovaním počtov detí v triedach sa zároveň zmenšuje šanca pre rodičov mladších detí umiestniť svoje ratolesti v predškolskom zariadení," uviedol Turčány. Podľa demografických údajov je v súčasnosti na Slovensku o niečo menej ako 180 tisíc detí vo veku tri až päť rokov.

Hovorca združenia Michal Kaliňák uviedol, že v znevýhodnenom prostredí je problémom zabezpečiť, aby rodičia posielali deti do školy: „Máme štatistiku z rokov 2005 až 2012 preukazujúcu, že v rámci nultých ročníkov slúžiacich na socializáciu detí a prípravu na vzdelávania na základnom stupni škôl tvorili vymeškané hodiny 80 percent všetkých vymeškaných hodín. Ak to v takomto prostredí nevieme garantovať, ako vieme zabezpečiť, že rodičia budú dávať svoje päťročné deti do škôlok?"

Súhlasí však s tým, že pomôcť by mohla osveta a zároveň opatrenia ako napríklad poskytovanie dotovaných obedov: „Je to o úsilí presvedčiť, že ak rodičia nemôžu dať dieťaťu lepšiu adresu, keďže žijú v biede v osade, majú možnosť poskytnúť mu aspoň lepšie vzdelanie."

Pripomienky majú aj učitelia

Slovenská komora učiteľov nesúhlasí so spôsobom, akým sa má novelizovať zákon pri zavádzaní povinného predškolského vzdelávania. Ako informoval jej prezident Vladimír Crmoman, „ide o závažnú zmenu, ktorá bude mať dopad na deti, rodičov, materské školy, ich zriaďovateľov, pedagogických a odborných zamestnancov a verejnosť, je preto nevyhnutné, aby o nej diskutovali všetky dotknuté strany, aby bola riadne pripravená a následne predložená v čo najkvalitnejšej podobe.“

Podľa Crmomana novelu zákona nepredkladá ministerstvo školstva, ako býva pri veľkých zmenách v zákonoch bežné. „Ministerstvo síce predložilo verejnosti predbežnú informáciu, novelu však predkladá skupina poslancov ako poslanecký návrh. Týmto postupom sa obchádza medzirezortné pripomienkové konanie a vláda sa tak vyhne širokej diskusii,“ vysvetľuje Crmoman. Práve v zapojení verejnosti do pripomienkovania návrhu vidí príležitosť na zodpovedanie otázok, ktoré návrh vyvoláva.Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >