Veľký výskum o slovenských deťoch ukázal, že nie sú veľmi šťastné

gb, 12. januára 2023 o 04:36

Dve z troch slovenských detí pomáhajú s domácimi prácami, 90 percent je však denne na mobile a každé štvrté má skúsenosť s online šikanou. Čo ďalej zistil prieskum, ktorý mapoval ich správanie a prežívanie?

Deti pomáhajú doma, no venujú sa aj svojim aktivitám.

Foto: shutterstock.com

Pod taktovkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch sa realizoval výskum prežívania a správania detí a mládeže na Slovensku za rok 2022. Je pokračovaním podobného výskumu Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie z roku 2021, čo umožňuje porovnať posun v odpovediach u tých istých detí v časovom horizonte jedného roka.

Výskum odhalil viacero zaujímavých informácií o tom, ako deti a mladí ľudia trávia svoj voľný čas, aké majú skúsenosti s užívaním návykových látok, ako komunikujú na internete a akým obsahom sú vystavovaní. V neposlednom rade sa výskumníci pozreli aj na emocionálne prežívanie detí a mládeže, a to aj v kontexte aktuálnych udalostí v súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine.

Trávenie voľného času

Najčastejšie vykonávanou aktivitou detí a mládeže v rámci trávenia voľného času je pomáhanie rodine napríklad s domácimi prácami alebo staraním sa o niekoho. Každý deň ich vykonáva 71 percent respondentov, viac dievčatá (72 percent) ako chlapci (69 percent). Ich počet však v porovnaní s predošlým rokom klesol.

Druhá najčastejšia aktivita sa odohráva vonku. Denne tieto aktivity vykonáva 73 percent všetkých respondentov, viac chlapci (74 percent) ako dievčatá (70 percent). V roku 2022 sa viac detí a dospievajúcich venovalo športu a inej fyzickej aktivite ako v predchádzajúcom roku. Mierne stúpol aj počet detí a dospievajúcich zabávajúcich sa s priateľmi online a mierne klesol počet detí a dospievajúcich, ktorí sa stretávajú s priateľmi osobne.

Užívanie návykoch látok

Z legálnych návykových látok má s energetickými nápojmi skúsenosť 45 percent detí a dospievajúcich, s alkoholom 29 percent, s elektronickými cigaretami (vapingom) 17 percent, s cigaretami 14 percent a so žuvacím tabakom desať percent detí a dospievajúcich. Z nelegálnych návykových látok má skúsenosť s marihuanou šesť percent detí a dospievajúcich, s extázou dve percentá, pervitínom jedno percento a inými drogami dve percentá.

Používanie internetu

Ako ďalej informuje rezort práce v tlačovej správe, najpoužívanejším prístupovým zariadením je mobilný telefón , ktorý používa na dennej báze asi 90 percent detí a dospievajúcich. Medzi najčastejšie aktivity online patrí komunikácia s rodinou alebo priateľmi, používanie sociálnych sietí, pozeranie videí či počúvanie hudby a podcastov. Chlapci dominujú najmä v hraní hier a pozeraní videí.

Pomerne povzbudivé sú informácie o komunikácii s cudzími ľuďmi na internete. Celkovo až 80 percent detí a mladých si uvedomuje, že nie je rozumné zasielať svoju fotku alebo video cudzím osobám. Štrnásť percent z tých, ktorí túto skúsenosť majú, uvádza frekvenciu niekoľkokrát za posledný rok a šesť percent vo frekvencii aspoň raz za mesiac alebo častejšie. Dievčatá zasielajú fotky a videá častejšie ako chlapci a táto skúsenosť rastie s vekom. Veľká časť detí a mladých (90 percent) nikdy neposlala svoje osobné informácie osobe, ktorú nikdy nevideli tvárou v tvár.

Približne jedna tretina detí vo veku 9 až 17 rokov mala v roku 2022 skúsenosť s tým, že ich na internete niečo nejakým spôsobom obťažovalo alebo znepokojilo , viac dievčatá (39 percent) ako chlapci (25 percent). Až 22 percent detí a mladých po negatívnej skúsenosti na internete nehovorilo s nikým. Nebezpečné obsahy na internete deti a mladí ľudia vyhľadávajú pomerne často.

„Najpopulárnejšou“ témou sú́ nenávistné́ správy napádajúce určité skupiny alebo jednotlivcov napríklad kvôli vierovyznaniu, inej farby pleti a podobne. Ich denný prísun uviedlo šesť percent detí a dospievajúcich. Druhou najčastejšou témou nebezpečných obsahov sú návody, ako schudnúť (aj stránky propagujúce anorexiu a bulímiu). Takéto obsahy prijímajú denne štyri percentá respondentov. Znepokojivé je, že dve percentá detí a dospievajúcich na dennej báze vyhľadáva na internete obsahy zobrazujúce spôsoby telesného poškodzovania alebo ubližovania si a obsahy týkajúce sa spôsobov spáchania samovraždy. Viac dievčatá ako chlapci.

Nadmerné používanie internetu, ktoré smeruje k rozvoju závislosti, vykazuje pol percenta populácie mladých ľudí vo veku 11 až 17 rokov. Tieto deti majú častejšie emocionálne problémy, problémy s pozornosťou, sociálnou fóbiou a depresívnou náladou.

Skúsenosť s online šikanovaním

Takmer štvrtina detí vo veku 9 – 17 rokov má skúsenosť so šikanovaním, pričom dievčatá boli obeťou šikanovania častejšie ako chlapci (28 percent proti 20 percentám). Čo sa týka emocionálnej reakcie na online šikanovanie, 25 percent zo všetkých obetí bolo dosť až veľmi znepokojených. Takúto mieru znepokojenia uvádzajú skôr dievčatá ako chlapci.

Až 29 percent obetí online šikanovania o tejto skúsenosti nehovorilo s nikým. Keď už o tom obete komunikovali, najčastejšie to bolo s kamarátom približne v ich veku (42 percent), s rodičom (30 percent), súrodencom (15 percent) a s nejakou inou osobou (8 percent). S učiteľom o šikanovaní komunikovali len tri percentá obetí. V porovnaní s rokom 2021 výskyt šikanovania klesol. Narástol však počet obetí, ktoré sa so šikanovaním stretávajú na dennej báze.

Sexuálne obsahy na internete

So sexuálnymi obsahmi malo za posledný rok skúsenosť 52 percent detí, čo je pokles oproti roku 2021, kde sa so sexuálnymi obsahmi stretlo 61 percent detí a dospievajúcich vo veku 11 – 17 rokov. Takúto skúsenosť majú častejšie chlapci (58 percent) ako dievčatá́ (46 percent) a jej frekvencia stúpa s vekom, keď až 74 percent mladých vo veku 15 – 17 rokov priznalo takúto skúsenosť .

Emocionálne prežívanie

Zaujímavé výsledky prinieslo medziročné porovnanie vybraných psychologických a sociálnych premenných. Rozdiel bol zachytený v prípade sebaúcty, ktorá v medziročnom období zaznamenala nárast. Pozitívne treba vnímať aj medziročné zníženie prejavov sociálnej fóbie. Negatívom bolo zistenie poklesu pocitu šťastia a životnej spokojnosti .

Vo vzťahu k vojne na Ukrajine deti a dospievajúci prežívajú hnev, smútok a strach (zhruba dve tretiny). Často až veľmi často prežíva takmer 44 percent respondentov hnev, 39 percent smútok a 17 percent strach. Obavy z toho, že niečo podobné sa môže stať aj na Slovensku, často až veľmi často prežíva 22 percent detí a dospievajúcich. Väčšina detí a dospievajúcich nemá vo vzťahu k vojne na Ukrajine žiadne úzkostné prežívanie, respektíve len minimálne (približne 80 percent).

Výskum pre Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch realizovali výskumníci z Katolíckej univerzity. Výskum sa realizoval na reprezentatívnom výskumnom súbore 1194 detí a dospievajúcich na Slovensku vo veku 9 – 17 rokov. Zber prebiehal v mesiaci júni minulého roka.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVýchova a vzťahy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >