Ústav certifikovaných meraní vzdelávania má elektronické testy pre starších žiakov

Gabriela Bachárová, 12. apríla 2020 o 10:43

Pre siedmakov, ôsmakov, deviatakov a aj pre stredoškolákov, ktorí sa v tomto období pre výskyt nového koronavírusu vzdelávajú online, pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) ponuku elektronických testov. Zameriavajú sa na rôzne typy gramotností čitateľskú, matematickú, prírodovednú, finančnú či štatistickú.

Starší žiaci si môžu upevniť vedomosti.

Foto: shutterstock.com

Popri e-testoch z matematiky a slovenčiny pre žiakov na slovenských aj maďarských školách si môžu žiaci zopakovať aj anglický a nemecký jazyk. V ponuke sú tiež vedomostno-zábavné úlohy. Cieľom týchto testov by malo byť zopakovanie učiva a upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností žiakov. Zároveň NÚCEM neodporúča, aby učitelia testy využívali na hodnotenie žiakov v tejto mimoriadnej situácii.

"Školám odporúčame, aby tieto testy využívali na zopakovanie a upevňovanie učiva. Tiež je to dobrá príležitosť na prehĺbenie medzipredmetových vzťahov, keďže v našej ponuke dominujú e-testy na rôzne typy gramotností," uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Do 27. mája umožní NÚCEM spolu s dodávateľom systému e-Test všetkým základným a stredným školám využívať databázu elektronických testov. Žiaci si môžu testy spustiť v domácom prostredí na počítačoch, notebookoch, prípadne na niektorých typoch tabletov.

Pre deviatakov na základných školách sú pripravené testy na overenie matematickej a prírodovednej gramotnosti. Pre ôsmakov testy z čitateľskej gramotnosti a matematiky. Žiaci ôsmeho aj deviateho ročníka si môžu overiť jazykové znalosti z anglického jazyka na úrovni A2. Siedmaci majú k dispozícii test zo slovenského jazyka a literatúry. Tieto testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií.

Stredoškoláci z gymnázií aj stredných odborných škôl si môžu svoje vedomosti a prepojenie poznatkov z rôznych predmetov overiť v testoch zo štatistickej, finančnej či prírodovednej gramotnosti. Čitateľská gramotnosť je k dispozícii tak žiakom zo slovenských škôl, ako aj žiakom zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci na gymnáziách a stredných odborných školách si môžu overiť aj jazykové kompetencie v testoch z anglického a nemeckého jazyka na úrovni B1. Pre všetkých žiakov sú k dispozícii aj dva zábavné testy.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >