Rodiť za hranice chodí stále viac žien

Patricia Poprocká, 7. októbra 2018 o 16:12

Priviesť dieťa na svet v zahraničí sa rozhodne každoročne viac a viac žien. Potvrdzujú to štatistiky zdravotných poisťovní.

Ženy pri pôrode v zahraničí oceňujú najmä ústretový prístup a väčšie súkromie.

Foto: shutterstock.com

Poisťovne náklady za pôrody v cudzine preplácajú od roku 2013. Kým vtedy sa rodiť za hranicami rozhodlo len desať žien, vlani ich bolo už vyše 210. Tento rok sa ich očakáva ešte viac. Za päť rokov priviedla dieťa na svet v cudzine tisícka žien.

Napríklad vlani zdravotná poisťovňa Dôvera uhradila náklady na pôrod v zahraničí 79 ženám, v tomto roku ich zatiaľ bolo už 75. Najväčšia, Všeobecná zdravotná poisťovňa, preplatila vlani pôrody 143 ženám, v prvom polroku 2018 ich bolo 68.

Najčastejšie ženy rodili v Rakúsku a v Česku. „Legislatíva nám umožňuje preplácať cezhraničné zákroky vo výške priemerných cien na Slovensku. Za pôrod v zahraničí preplácame v priemere 667 eur a priemerne 621 eur za hospitalizáciu dieťatka na novorodeneckom oddelení,“ uviedol Matej Štepiansky za zdravotnú poisťovňu Dôvera. Ak teda žena zaplatí za pôrod v Rakúsku 2 500 eur, od poisťovne na Slovensku dostane približne polovicu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa prepláca ženám od 500 do tisíc eur. „Údaje z prepúšťacej správy zadáme do systému DRG (skupiny súvisiacich diagnóz), a ten vyhodnotí výšku úhrady. Pre tento systém sa zohľadňujú viaceré faktory, napríklad dĺžka hospitalizácie, či ide o spontánny pôrod, alebo sekciu, či sa vyskytnú komplikácie, atď., teda každý prípad sa posudzuje individuálne,“ spresňuje hovorkyňa poisťovne Viktória Vasilenková.

Zdravotná poisťovňa Union prepláca v nekomplikovaných prípadoch podľa hovorcu Mateja Neumanna najčastejšie 900 až 1100 eur, za štyri až päťdňovú hospitalizáciu. „Úhrada je vždy podľa platnej legislatívy, a to refundácia vo výške priemerných zmluvných cien so slovenskými poskytovateľmi. Krátkodobé hospitalizácie bývajú refundované nižších cenách,“ povedal.

Viktória Vasilenková pripomína, že poisťovňa prepláca len náklady súvisiace s lekárskou starostlivosťou. „Honoráre lekárov, poplatky za výber lekára, nadštandardná izba a nadštandardné služby, nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia,“ dodáva s tým, že ženy si ich musia platiť, podobne ako doma, z vlastného.

Podmienky preplatenia nákladov na pôrod v zahraničí
 • O preplatenie nákladov treba písomne požiadať do šiestich mesiacov od ukončenia zdravotnej starostlivosti.

 • A to vyplnením tlačiva „Žiadosť o preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte Európskej únie zaplatených priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z iného členského štátu Európskej únie“

 • Priložiť k žiadosti treba lekársku správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje dátum a čas, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, stanovenie diagnózy, vrátane jej kódu, pri hospitalizácii, čas prijatia a čas prepustenia

 • Okrem lekárskej správy treba k žiadosti priložiť aj rozpis zdravotných a laboratórnych výkonov zadefinovaných v plnom znení, s uvedeným počtom realizovaných výkonov v konkrétny deň a ich ceny

 • Posledným vyžadovaným dokladom je originál doklad o zaplatení poskytnutej zdravotnej starostlivosti, liekov a zdravotníckych pomôcok - potvrdenie o prijatí platby, výpis z bankového účtu.

 • Poisťovňa náklady preplatí najneskôr do 6 mesiacov od prijatia kompletnej žiadosti o preplatenie

 • (Zdroj VšZP)
  Pridajte komentár

  táto funkcia je len pre prihlásených

  Prihláste sa  Úrady a peniaze - ďalšie články

  • Obrázok Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

   Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

   Nezosobášené páry sa budú môcť oboznamovať so zdravotnými informáciami partnera alebo udeliť v jeho mene súhlas so zdravotnou starostlivosťou.

  • Obrázok Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

   Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

   Rozvedení rodičia sa budú môcť na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby ich určil súd. Umožňuje to zavedenie nového inštitútu - spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Zmeny vyplývajú z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine, ktoré sú účinné od januára.

  • Obrázok UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

   UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

   Takmer sedem miliónov detí na Ukrajine, teda skoro každé dieťa v krajine je vo vážnom ohrození v dôsledku pokračujúcich útokov na kritickú infraštruktúru, ktoré vedú k rozsiahlym výpadkom elektriny a prerušeniam dodávok vody a tepla, upozornil Detský fond Organizácie spojených národov UNICEF.

  • Obrázok Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

   Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

   Ešte v januári dostanú rodičia prídavok na dieťa vo výške 30 eur, od februára im však začne na účet chodiť dvojnásobná suma. Prídavok vo výške 60 eur schválili poslanci.

  • Obrázok Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

   Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

   Prídavok na dieťa sa zvýši od januára na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Plénum Národnej rady v utorok schválilo novelu zákona o prídavku na dieťa.

  • Obrázok Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

   Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

   Otcovské je nový typ dávky zo Sociálnej poisťovne, ktorý prináleží otcovi dieťaťa v období šiestich týždňov od narodenia potomka po dobu 14 dní. Je nárokovateľný ako dvojtýždňové pracovné voľno v tejto dobe. A to bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok.

  • Obrázok Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

   Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

   Výška rodičovského príspevku by mala stúpnuť na 301 eur alebo na 412,60 eura za mesiac v prípade, že rodič poberal materské. Rodiny s deťmi do troch, respektíve šiestich rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, by si tak prilepšili o viac ako 20 eur a takmer 30 eur, ak poberali materské.

  Ďalšie články v rubrike >