Prichádza veľká zmena! Aj bábätká budú mať do konca roku 2021 elektronický občiansky preukaz s čipom

gb, 10. júna 2019 o 05:44

Všetci občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, teda aj bábätká, by mali mať do konca roku 2021 elektronický občiansky preukaz s čipom, navrhuje v novom zákone ministerstvo vnútra. Tento doklad ako jediný umožňuje prístup k zdravotnej dokumentácii z elektronickej zdravotníckej knižky občana.

Od narodenia s občianskym preukazom.

Foto: Shutterstock.com

V súčasnosti nemajú elektronický občiansky preukaz deti do 15 rokov a starší ako 65 rokov, ktorý majú preukaz bez čipu. Po novom sa týmto skupinám bude automaticky vydávať elektronický preukaz bez podoby tváre.

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude vzhľadovo rovnaký ako štandardný občiansky preukaz, avšak bez fotografie a podpisu držiteľa. Budú ho vydávať pri narodení, ďalej pri udelení štátneho občianstva dieťaťu do 15 rokov a pri prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenska.

Občiansky preukaz bez podoby tváre maloletého bude mať platnosť 15 rokov, aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, kedy už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz. Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov na účely cestovania, ktorý bude mať kratšiu platnosť. V takom prípade bude môcť byť občan držiteľom oboch dokladov.

Nový občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydá na požiadanie pri jeho strate alebo odcudzení, pri zmene v ňom zapísaných údajov alebo pri nefunkčnosti elektronického čipu. Ministerstvo vnútra odhaduje, že do roku 2021 bude potrebné vydať elektronické doklady pre asi 900-tisíc detí do 15 rokov a asi pre 500-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

Ďalšou zásadnou novinkou bude možnosť vydať občiansky preukaz s čipom aj deťom mladším ako 15 rokov, ktorým bude im slúžiť ako cestovný doklad, a tiež občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenska. Tieto skupiny občanov môžu v súčasnosti kvôli cestovaniu požiadať len o vydanie cestovného pasu, čo je však finančne nákladnejšie a cestovný pas navyše neumožňuje elektronickú komunikáciu v rámci eGovernmentu.

 Občanom mladším ako 15 rokov sa bude vydávať občiansky preukaz s rovnakou časovou platnosťou ako pri cestovných pasoch:
• deťom do 6 rokov sa bude vydávať občiansky preukaz s platnosťou na 2 roky,
• deťom od 6 do 15 rokov s platnosťou na 5 rokov.

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu bude 4,50 eura (za cestovný pas dieťaťa do 6 rokov sa dnes platí osem eur, za cestovný pas dieťaťa od 6 do 16 rokov sa platí 13 eur).

Občanovi bez trvalého pobytu v SR sa bude vydávať občiansky preukaz so štandardnou časovou platnosťou (10 rokov) za správny poplatok 4,50 eura (na porovnanie: za cestovný pas občana staršieho ako 16 rokov sa dnes platí  33 eur). Namiesto adresy trvalého pobytu na území SR sa navrhuje, aby občiansky preukaz v takomto prípade obsahoval miesto pobytu občana v zahraničí a skratku daného štátu. Nový zákon, ktorý nahradí súčasný zákon o občianskych preukazoch, by mal byť účinný od 1. decembra 2019.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >