Pôrody po slovensky. Každé tretie tehotenstvo končí cisárskym rezom, najviac detí sa rodí ženám vo veku 25 až 29 rokov

gb, 24. mája 2023 o 04:05

Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že takmer tretina bábätiek prichádza na svet cisárskym rezom. Čím staršia rodička, tým vyššia je pravdepodobnosť pôrodu operačnou metódou.

Vitaj na svete!

Foto: shutterstock.com

Posledné aktuálne štatistiky hovoria, že na Slovensku sa v roku 2021 narodilo 56 663 živých detí. Celkovo prišlo na svet 56 872 detí, rozdiel tvoria deti, ktoré sa živé nenarodili. V slovenských pôrodniciach bolo evidovaných celkovo 56 183 pôrodov, z toho 43,9 percenta (24 665 pôrodov) boli pôrody prvorodičiek.

Z celkového počtu nemocničných pôrodov išlo v 67,3 percente prípadov (37 827 pôrodov) o spontánny pôrod a vo zvyšných 32,7 percente prípadov (18 356 pôrodov) o operačný pôrod, najčastejšie cisársky rez. Zo 16 731 pôrodov cisárskym rezom bolo 54,3 percenta zákrokov indikovaných ešte pred pôrodom, 23,8 percenta vyplynulo z akútnej situácie počas pôrodu a 21,9 percenta z akútnej situácie pred pôrodom. Zo štatistík vyplýva, že čím staršia bola rodička, tým vyššia bola pravdepodobnosť pôrodu operačnou metódou.

Z hľadiska početnosti tehotenstva pochádzala väčšina novorodencov z jednopočetného tehotenstva (55 501 novorodencov), zriedkavejšie z dvojpočetného (1 340) a mimoriadne aj z trojpočetného (27 narodených) a štvorpočetného tehotenstva (štyria narodení).

Väčšina z detí narodených v roku 2021 mala pôrodnú hmotnosť od 2 500 do 3 499 gramov. Raritou nie sú ani veľkí novorodenci s hmotnosťou vyššou ako 4 500 gramov, ktorých sa v roku 2021 narodilo vyše 590. S nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2 500 gramov sa narodilo 4 177 novorodencov.

Najviac rodia ženy vo veku 25 až 29 rokov

Po prepočítaní na tisíc žien v danej vekovej skupine boli najpočetnejšie pôrody u 25- až 29-ročných a 30- až 34-ročných rodičiek. Nasledovali pôrody 20- až 24-ročných žien, ďalej 35- až 39-ročných a 18- až 19-ročných. Vyšší vek rodičiek je typický pre Bratislavský kraj, pôrody v mladších vekových skupinách sa vyskytovali hlavne v Košickom a Prešovskom kraji.

Podľa kraja trvalého pobytu rodičky boli najpočetnejšie pôrody žien z Prešovského kraja (9 890 pôrodov), Košického kraja (8 700) a Bratislavského kraja (8 011). Zo spracovaných údajov vyplýva, že niektoré matky sa rozhodli rodiť v inom kraji, ako majú trvalý pobyt. Napríklad 13 percent rodičiek z Trnavského kraja rodilo v Bratislavskom kraji a 11 percent rodičiek z Prešovského kraja rodilo v Košickom kraji. Podobne je to aj s rodičkami z Nitrianskeho kraja, z ktorých sedem percent rodilo v Trnavskom kraji.

Až 92,9 percenta novorodencov bolo po prepustení domov alebo po preložení na iné oddelenie vyživovaných materským mliekom.
(Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií)

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saTehotenstvo a pôrod - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >