Obetiam domáceho násilia zostáva pomáhať národná bezplatná nonstop linka

TASR, 25. januára 2021 o 03:35

Napriek tomu, že Generálna prokuratúra začiatkom tohto roka zrušila Linku pre týrané osoby, Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, ktorej iniciátorom a garantom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, poskytuje pomoc naďalej.

Týrané ženy môžu zatelefonovať na krízovú linku.

Foto: shutterstock.com

Na bezplatné číslo 0800 212 212 sa obete domáceho násilia či týrania môžu dovolať 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku.

„Telefonické poradenstvo obetiam domáceho násilia je dôležité v každom období, no ako veľmi potrebné sa ukazuje najmä v čase koronakrízy, keď násilie v rodinách stúplo. Obeťami násilia sú najmä tí najzraniteľnejší v rodinách, a to sú deti, seniorky a seniori, ženy, ale aj zdravotne postihnutí. Ministerstvo bude naďalej podporovať a aj rozvíjať služby národnej linky," skonštatovala štátna tajomníčka ministerstva práca Soňa Gaborčáková.

Napriek tomu, že linka bola v roku 2015 primárne zriadená pre týrané ženy, pomoc u poradkýň hľadajú aj muži. „Ja a moje kolegyne sme pripravené pomôcť každej obeti násilia, a to bez ohľadu na vek či pohlavie," poznamenala vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Mária Víteková.

Krízovú pomoc a všetky potrebné informácie volajúcim na tejto linke poskytuje sedem špeciálne vyškolených poradkýň. „Pre ženy, ktoré zažívajú násilie alebo sú ním ohrozené, je veľmi dôležité, aby im podporu a pomoc poskytovali rovnako ženy. Je to logické, pretože sa často zverujú s tými najintímnejšími informáciami a tie sa ľahšie hovoria žene ako mužovi. Preto na linke radia iba psychologičky," vysvetlila čisto ženský kolektív linky Zuzana Brixová, riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí MPSVR.

Hlavným princípom činnosti Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie je podľa MPSVR bezpečie žien, obhajoba a posilňovanie ich práv. Okrem krízovej pomoci, podpory a poskytovania informácií v oblasti násilia páchaného na ženách asistujú poradkyne volajúcim aj pri naviazaní kontaktu so špecializovanými poradenskými centrami, krízovými strediskami, bezpečnými ženskými domami či zariadeniami núdzového bývania.

„Všetko, čo nám volajúca žena povie, s čím sa nám vyžaluje, je prísne dôverné. Sme zaviazané mlčanlivosťou a kontaktovať políciu, záchrannú zdravotnú službu alebo inú inštitúciu, ktorá žene môže pomôcť, môžeme jedine iba s jej súhlasom," priblížila Víteková.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie od marca minulého roka poskytuje poradenstvo aj prostredníctvom mailovej komunikácie - linkaprezeny@ivpr.gov.sk. Slovensko sa zároveň pripojilo k európskej iniciatíve za vznik jednotného celoeurópskeho čísla pre obete násilia, ktoré by fungovalo podobne ako tiesňová linka 112.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVýchova a vzťahy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >