„Nezdieľam!“ Zo zverejňovania fotiek detí na webe sa stáva závislosť, nový projekt vyzýva rodičov na opatrnosť

Patricia Poprocká, 29. septembra 2019 o 05:59

Prvý úsmev, prvý krok, oslava, karneval... Publikovanie obrázkov detí na sociálnych sieťach sa stalo novodobou závislosťou. Pozitívne reakcie na zverejnené príspevky zvyšujú v rodičoch hladiny hormónov zodpovedných za dobrú náladu, a tí potom ako na bežiacom páse zdieľajú podstatné i nepodstatné veci.

Dieťa sa nevie brániť a ani nedomyslí dôsledky. Pri zverejňovaní fotografií musia dospelí premýšľať za oboch.

Foto: shutterstock.com

Chvália sa na internete svojimi deťmi napriek tomu, že si uvedomujú nebezpečenstvá z toho plynúce. U viacerých už pritom nejde len o to, aby sa podelili o pokroky či niečo výnimočné, ale aby urobili dobre sebe.

„Akákoľvek reakcia na naše príspevky spúšťa v našom organizme chemické zmeny. Ak hovoríme o lajkoch či komentároch, ktoré vnímame ako pozitívne, aktivuje sa v našom mozgu centrum, ktoré reguluje odmeny a do našej krvi sa vyplaví väčšie množstvo serotonínu a dopamínu. My sa následne cítime spokojnejší. Otázkou však je, či tieto dávky kontrolujeme alebo sa na nich stávame závislými,“ upozorňuje psychológ, Robert Krause z Krause Mental Care.

Ako každá závislosť, aj závislosť na zdieľaní má veľké riziká, preto vznikla iniciatíva Nezdieľam, ktorá chce upozorniť práve na odvrátenú stránku.

Zdieľanie v číslach
 • 8 z 10 rodičov zdieľa fotografie svojich detí

 • 81% percent zdieľaných informácií z rodinného prostredia tvoria fotografie detí

 • na 99% fotografií je vidieť rozpoznateľnú tvár dieťaťa

 • 31% rodičov nad 35 rokov si od svojich detí pýta povolenie danú fotografiu zdieľať

 • (Zdroj: prieskum komunikačnej agentúry GETLIKE realizovaný v auguste na vzorke 503 respondentov spoločnosťou 2muse)
  Tou sú predovšetkým zásahy do súkromia detí, ktoré nemôžu rozhodovať, či a v akých podobách sa chcú ukazovať na sociálnych sieťach. Okrem toho je tu ešte veľké nebezpečenstvo zneužitia osobných údajov.

  Rodičia totiž často zverejňujú nielen fotografie detí, ale aj školu či škôlku, ktorú navštevujú, bydlisko, záujmové krúžky a ďalšie konkrétne údaje zo života.

  „Rodičia, aj keď nevedomky, môžu niektorými fotografiami a informáciami porušiť rad základných ľudských práv, napríklad nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, zachovanie dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochranu mena, ochranu pred neoprávneným zasahovaním do rodinného a súkromného života alebo právo na ochranu osobných údajov,“ upozorňuje právnik Peter Šimo z advokátskej kancelárie CMS. Dodáva, že medzi osobné údaje patrí okrem mena, adresy, dátumu narodenia aj fotografia a videozáznam.

  A hoci sú rodičia do dovŕšenia osemnásteho roku života zákonnými zástupcami detí, ide tu najmä o morálnu stránku zdieľania. V tomto prípade treba myslieť dopredu, čo môže fotografia znamenať o pár rokov neskôr.

  Nastavenie súkromia nechráni dostatočne

  Kým dnes je pľačkanie sa nahého dievčatka v bazéne roztomilou letnou fotografiou, o 12 rokov môže byť predmetom posmechu, šikany či psychickej traumy dospievajúcej dievčiny. Okrem toho nie je zaručená ani ochrana pred zneužitím fotografie.

  Ako totiž pripomínajú IT odborníci, nikdy neviete, v koho rukách môže daná informácia skončiť – sexuálny predátor, útočník, obchodník s ľuďmi. Spoliehať sa na nastavenie súkromia profilu nestačí. „Mnohí ľudia si svoj profil síce nastavia na súkromný, ale pre nesprávne nastavenia stále zdieľajú obsah s príliš širokým okruhom ľudí. Navyše, ani poskytovateľ služby nevie 100-percentne garantovať, že sa v jeho softvéri (alebo zabezpečení) neobjaví zraniteľnosť alebo iná chyba. A tú môžu zneužiť útočníci na krádež informácií z jeho databáz. Môžu sa nabúrať do systémov sociálnej siete, do profilov jednotlivcov či zozbierať dáta o určitej skupine ľudí,“ pripomína špecialista na digitálnu bezpečnosť spoločnosti ESET Ondrej Kubovič.

  Chceli by ste byť na ich mieste?

  Aké je teda riešenie? Predtým, než čokoľvek zverejníte na sociálnej sieti, premyslite dôsledky. Aby fotografia dieťa nedehonestovala, aby ho nevystavovala riziku zneužitia. Psychológ Robert Krause radí, aby sme sa samých seba opýtali, či by sa nám daná informácia alebo fotografia na mieste dieťaťa páčila online. Ak sú deti staršie, pýtajte sa ich na súhlas a učte týmto zásadám aj deti samotné.

  „Sama som na sociálnych sieťach aktívna. Bola to však moja voľba, sama som sa rozhodla, kedy a ako sa zapojím do procesu zdieľania. Bola by som rada, keby aj moje dieťa dostalo túto možnosť. Samozrejme, že i ja sa občas pochválim fotografiou dcérky, no snažím sa to robiť trochu inak,“ vysvetľuje svoj postoj Katarína Jakeš, ambasádorka projektu Nedzieľam. Dcéru zverejňuje nie často, a ak, tak na fotografii nie je zachytená jej tvár.

  A čo zákony?
  Ambíciou projektu Nezdieľam je tiež spustiť celospoločenskú diskusiu o problematike, vrátane možnej zmeny zákonov. Tie súčasné totiž nedostatočne reflektujú na nástrahy v online prostredí. „V rámci právnej ochrany detí do budúcnosti je otázka, či by nebolo vhodné jasnejšie určiť pravidlá zdieľania osobných údajov, vrátane fotografií rodičmi. V prípade zneužitia osobných údajov majú deti od 16 rokov možnosť samy požiadať o vymazanie ich osobných údajov, vrátane fotografií. Do 16. roku života dieťaťa musí o vymazanie požiadať ich zákonný zástupca, teda rodič,“ približuje advokát Peter Šimo.


  Pridajte komentár

  táto funkcia je len pre prihlásených

  Prihláste sa  Takto to robím ja - ďalšie články

  Ďalšie články v rubrike >