Možno sa hlásiť do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

SITA, 13. januára 2023 o 04:15

Súťaž sa uskutoční v dvoch etapách, okresnej a celoslovenskej, pričom do okresnej možno zasielať práce do konca marca.

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.

Foto: fb Slovenskej ústrednej hvezdárne

Slovenská ústredná hvezdáreň spolu s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlasuje 38. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Súťaž sa uskutoční v dvoch etapách, a to v okresnej a celoslovenskej.

Do prvej etapy možno zasielať súťažné práce do 31. marca. Je ich potrebné zaslať na adresu príslušného okresného organizátora. Súťažiť sa bude v piatich kategóriách, pričom z každej okresná porota vyberie päť prác, ktoré postúpia do celoslovenského kola. Porota celoslovenského kola zasadne v prvej polovici mája.

Prvá súťažná kategória je určená materským školám, druhá nultému až štvrtému ročníku základných škôl. V tretej kategórii by mali súťažiť žiaci 5. až 9. ročníkov základných škôl, prípadne prvých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií. Štvrtá a piata kategória sú zamerané na základné umelecké školy. Súťažné práce môžu byť maximálne vo formáte A2 a spracované môžu byť ľubovoľnou technikou, s výnimkou 3D.

Každá škola môže zaslať v jednej kategórii nanajvýš desať prác. Organizátori tiež žiadajú súťažiacich, aby práce nepaspartovali a aby ich neposielali zvinuté do rolky, keďže ich to znehodnocuje. Zároveň upozorňujú, že hodnotené budú len práce jednotlivcov a výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Zoznam organizátorov okresných kôl, rovnako ako vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu, je dostupný na webe Slovenskej ústrednej hvezdárne. Víťazné práce celoslovenského kola budú inštalované v jej priestoroch v Hurbanove. Následne, podľa požiadaviek, bude výstava inštalovaná aj v ďalších astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Vo virtuálnej podobe bude prístupná aj na webe Slovenskej ústrednej hvezdárne.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVoľný čas - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >