Maturanti môžu získať štipendium až 9 000 eur. Na prihlásenie sa majú zopár dní

gb, 25. mája 2022 o 04:23

Cieľom štipendijnej podpory je motivovať talentovaných študentov, aby zostali študovať na domácich vysokých školách a neodchádzali zo Slovenska.

Študenti môžu získať štipendium.

Foto: shutterstock.com

Študuj doma, Slovensko ťa odmení. To je slogan novej štipendijnej schémy, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Tohtoroční maturanti tak môžu po prvýkrát získať štipendium vo výške až 9 000 eur. Na prihlásenie sa a teda získanie šance dostať toto štipendium ostáva už len týždeň. Prihlasovanie sa končí 31. mája 2022.

Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na vysokých školách na Slovensku. Štipendium v celkovej výške 9 000 eur môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

„Pre Slovensko je kľúčové, aby sme motivovali našich študentov vybrať si slovenské univerzity a zastavili odliv mozgov do zahraničia. Sú to práve mladí ľudia a ďalšie generácie, kto sa bude podieľať na historických zmenách Slovenska,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

V aktuálnom roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov. Tou prvou sú najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (tisíc miest) a tou druhou nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest).

Študenti sa môžu registrovať na www.stipendia.portalvs.sk. Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch či výsledky v ďalších činnostiach ako napríklad súťaže, olympiády, ocenenia a iné aktivity. Rezort školstva tak chce odmeniť tých študentov, ktorí boli počas strednej školy aktívni a rozvíjali svoj talent. Do úvahy pri hodnotení bude tiež brané sociálne znevýhodnenie.

Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne. Tá vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 200 eur mesačne, ktoré budú určené na systematickú prácu so šikovnými študentmi.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >