Materské budú môcť poberať obaja rodičia súčasne

pt, SITA, 23. októbra 2018 o 13:57

Od začiatku budúceho roka budú môcť materskú dávku poberať obaja rodičia súčasne. Nie však všetci, štát v ústrety vyjde iba tým, ktorí majú dve, prípadne viac malých detí.

Rodičia budú môcť zostať doma s malými deťmi spoločne.

Foto: shutterstock.com

Zostať na materskej súbežne budú môcť obaja rodičia vtedy, keď otec po dohode s matkou prevezme do starostlivosti jedno malé dieťa, a matka sa súčasne bude starať o ich ďalšie dieťa. Toto opatrenie schválil v utorok parlament novelou zákona o sociálnom poistení. Obaja rodičia budú môcť poberať zo Sociálnej poisťovne materskú dávku, vypočítanú z ich predchádzajúcich zárobkov.

Podľa odhadu ministerstva práce by sa to mohlo týkať približne 600 ľudí. V ďalších rokoch by ich malo pribudnúť, rezort práce očakáva nárast o 40 percent.Priemerná mesačná suma materského by pre nich mala v budúcom roku predstavovať 727 eur, v roku 2020 približne 762 eur a v roku 2021 asi 802 eur.

Materské sa od mája minulého roka zvýšilo zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy rodiča. Pri hrubom zárobku do 1 824 eur dnes už dosahuje takmer úroveň čistej mzdy, ktorú ľudia dostávali v práci. Maximálna výška materskej dávky pri 31-dňovom mesiaci v tomto roku je 1 394,30 eura.

Matka, ktorá je tehotná, alebo sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na túto dávku jej vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Matka môže materskú dávku dostávať 34 týždňov, osamelá matka 37 týždňov. Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky. Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >