Máte ho doma? 6 znakov, ako poznať mimoriadne nadané dieťa

Gabriela Bachárová, 1. februára 2020 o 03:57

Máte doma dieťa, ktoré sa vám javí ako mimoriadne nadané, ale nemáte istotu, či talentované naozaj je? Nasledujúci článok vám pomôže poodhaliť pravdu.

Nadané dieťa má zvláštne záujmy, ktoré iné deti nemajú.

Foto: Shutterstock.com

1. Je kreatívne

Deti, ktoré sa narodili s nadaním, sa vyznačujú bohatou fantáziou a predstavivosťou. „Sú schopné využiť to napríklad pri manipulácii s hračkami a pri používaní farieb vo výtvarnej práci,“ píšu v publikácii Nadané dieťa a rozvoj jeho schopností jej autori Václav Fořtík a Jitka Fořtíková, odborníci na nadané deti. Vo veľkej obľube ďalej majú aj hranie sa s rôznymi nápadmi, prejavuje sa to napríklad v slovných hrách.

2. Uprednostňuje dospelých, je k sebe aj druhým kritické

Mimoriadne intelektovo nadané deti majú často typické povahové črty, ktoré sa však samozrejme nemusia vyskytovať u všetkých. Sú precitlivelé, zle znášajú kritiku, vyznačujú sa nezávislosťou, pred rovesníkmi uprednostňujú dospelých, v kolektíve detí sa snažia dominovať a určovať, čo sa bude diať.

V školskom kolektíve potom podľa autorov publikácie „odmietajú určovanie práce a príkazy, sú netolerantní k nedokonalostiam svojim aj ostatných, odmietajú sa podriadiť, protestujú proti rutinnej a predvídateľnej činnosti, bývajú panovačné k učiteľom aj spolužiakom, rušia spolužiakov a sú nervózní z tempa práce v triede, ktoré považujú za nedostatočne aktívne, alebo keď nevidia jasný pokrok v práci.“ Na druhej strane však dokážu byť aj veľmi empatické a ústretové.

3. Intelektovo je popredu

Už v predškolskom veku sa naučí čítať, písať a počítať. „Tieto deti tiež spontánne vytvárajú matematické úlohy a nachádzajú vzťahy medzi príčinami a následkami. Dobre si pamätajú rôzne fakty a udalosti. Majú veľký rozsah pozornosti, sú neobyčajne zvedavé a trápia svoje okolie neustálymi otázkami prečo," konštatujú odborníci.

4. Má zvláštne záujmy

Nadané deti majú už v skorom veku záujmy, ktoré nie sú pre ich vek obvyklé. Predmetom ich záujmu môže byť čokoľvek od dinosaurov cez počúvanie vážnej hudby až po štúdium vesmíru. Charakteristické pritom je, že pri tom, čo ich baví, dokážu sústredene stráviť veľa času. „Všeobecne sa dá konštatovať, že u niektorých nadaných detí predškolského veku je už zrejmé ich smerovanie k intelektovým, umeleckým alebo pohybovým aktivitám, i keď istota, že správne odhadneme smer ďalšieho vývoja ich nadania nemôže byť ešte zďaleka stopercentná,“ hovoria autori knihy.

5. Skoro sa naučí rozprávať

Intelektovo nadané deti sa veľmi skoro naučia rozprávať, skôr ako iné deti rozprávajú vo vetách a majú bohatý slovník. „Nadané dieťa tiež so zaujatím počúva rozprávanie iných ľudí a je schopné príbeh zreprodukovať. Chce vedieť, ako dopadne,“ konštatujú autori publikácie.

6. Motoriku má rozvinutú, alebo naopak podpriemernú

Nadané dieťa veľmi často skoro sedí, lezie či chodí. Okrem hrubej motoriky napreduje v porovnaní s rovesníkmi aj v oblasti tej jemnej. „Prejavuje veľký záujem o drobné predmety okolo seba. Už pred tretím rokom sa výrazne zaujíma o ceruzku a kreslenie, v piatich až šiestich rokoch je schopné kopírovať obrázky a opisovať slová,“ vymenúvajú odborníci.

Niekedy je to však presne naopak a nadané dieťa prejavuje v oblasti hrubej aj jemnej motoriky citeľné nedostatky, keď má napríklad veľmi veľké problémy s koordináciou pohybov či po nástupe do školy horšie píše. Skrátka, v niektorej oblasti dieťa dostalo pridané, ale v iných má naopak málo.

Nechajte mu priestor
Ak zistíte, že vaše dieťa je pravdepodobne nadané, najlepšie jeho talent rozviniete, ak mu poskytnete dostatok podnetov v oblastiach, ktoré ho zaujímajú. Dospelí by sa k talentovanému dieťaťu mali správať s rešpektom, nevystupovať voči nemu z pozície sily. Pozorné počúvanie, nenútenie do činností, ktoré ho nebavia, ale ponechanie dostatku voľnosti, aby mohlo objavovať svet po svojom - to je cesta, ako ho v nadaní podporiť.


Máte záujem zistiť, či má vaše dieťa vysoké IQ? Od piatich rokov ho testuje Mensa Slovensko, ktorá združuje nadaných ľudí. Individuálny test v dĺžke trvania 90 až 120 minút stojí 70 eur.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >