Drobné pády sú pre deti veľmi dôležité, hovorí pohybová expertka Angelika Kováčová

Patricia Poprocká, 2. novembra 2021 o 04:51

Šatka, ergonomický nosič alebo kočík? Čo je z hľadiska správneho vývoja kĺbov či svalov najvhodnejšie a prečo je pre dieťatko dôležité, aby si zažilo pri prvých krôčkoch aj pády? Vysvetľuje v rozhovore pre ahojmama.sk Angelika Kováčová zo združenia Babyfit, ktoré sa venuje vývinovému pohybu detí.

Kočík je pomôcka, má svoj účel, aby uľahčil presun. Nie je to vhodný priestor na dlhšie trávenie času, rovnako ani kresielka a autosedačky, vraví Angelika Kováčová.

Foto: Babyfit.sk
Čo je vhodnejšie pre bábätko a neskôr i pre staršie dieťa – správne uviazaná šatka a ergonomický nosič alebo kočík? Nemyslím teraz psychickú pohodu, ale fyzickú stránku – kĺby, kosti, svaly.
Ja by som povedala, že je to viac o individuálnej situácii každého dieťatka a najmä o časovaní a zmene. Pomôcka zostáva pomôckou, dôležité je, ako ju v ktorej situácii používame. Ako nájdeme rovnováhu medzi polohou, ktorá dieťaťu umožní voľný pohyb, kde môže skúmať – napríklad vonku na deke či doma na podložke (ideálne na zemi) a potom pobytom v určitom obmedzenom priestore. Samozrejme, kočík má iné vlastnosti ako šatka či nosič. Je dôležité všímať si aj jeho tvar a celkovo jeho vhodnosť vzhľadom na vek a vývin dieťatka. Oproti šatke ponúka dieťaťu viac priestoru na samostatný pohyb, môže zatláčať do strán – napríklad v prípade hlbokého kočíka. V nosiči či šatke je dieťa zasa na tele rodiča, vníma jeho pohyb, dych, tlkot srdca. Rodič to môže využiť, pracovať viac s trupom, ukláňať sa do rôznych strán, čo dieťatku prinesie zaujímavé pohybové zážitky.

Viaceré mamičky i ich mamy majú stále predstavu, že dieťatku sa nosením ničí chrbát, že má pekne ležať na rovnej, primerane tvrdej podložke... Je to tak?
Ja si myslím, že pri optimálnom časovaní a dostatku času, kedy je dieťa na podložke a môže sa voľne hýbať, jeho chrbátiku poškodenie nehrozí. Keď hovorím o podložke, nemyslím tým len pobyt v kočíku, ale aj na podložke na podlahe, kde môže skúmať vlastné telo, prostredie a rôzne pohybové možnosti. Zatláča rukami aj nohami, naťahuje sa, posúva sa do priestoru... V nosičoch je tiež dôležité podoprieť dieťatku nôžky, aby mu voľne neviseli dolu a mohlo do nich zatlačiť. Pri niektorých úväzoch to šatky umožňujú, tiež môže pomôcť bunda rodiča, ktorá chodidlám dieťatka poskytne oporu.

Keď sú deti väčšie a aj vedia chodiť, veľa žien stále používa kočík, tzv. športový, buginku, kde dieťa už normálne sedí. Je to pre nich zrejme praktickejšie, ak sa niekam potrebujú rýchlo dostať. Dieťa doň posadia a idú si svojím tempom, neriešia detské zastavenia pri rôznych atrakciách, potknutia, pády, pomalé tempo a v neposlednom rade i mrnkanie: „Už sa mi nechce, bolia ma nohy,“ a podobne. Robia dobre?
Ja by som nerada hodnotila rozhodnutia rodičov v ich špecifickej situácii. Mne sa zdá podstatné uvedomiť si ten rozdiel, ktorý ste opísali už v otázke. Ak dieťa prevezieme rýchlo v kočíku z bodu A do bodu B, nevyužijeme čas na skúmanie okolia, uvedomenie si, kadiaľ prechádzame, nemôžeme sa naladiť na miesto, kam ideme. Je to podobné ako keď my dospelí nestíhame, musíme utekať na autobus a veľmi sa ponáhľať. Určite by sme radšej išli prechádzkovým tempom a porozprávali sa s kamarátom, ktorého po ceste stretneme. Každý si vie predstaviť ideálnu situáciu, ale niekedy to nie je možné. Takže ja by som skôr odporučila vyvážiť hektické chvíle, kedy využijeme kočík a uľahčíme si to, pobytom vonku, keď máme viac času a môžeme sa plne prispôsobiť záujmom dieťatka a skúmať okolie spôsobom, ktorý zvládne – na nohách, kolienkach, vo vzpriamenej polohe.

Nehrozí pri nadmernom používaní kočíka (toho športového) nesprávny návyk na nesprávnu polohu a ochabovanie svalstva? Nie je lepšie posilňovanie a prirodzené rozvíjanie svalstva i za cenu drobných pádov a pocitu, že už dieťa nevládze?
Nesprávne návyky a ich dôsledky majú širší kontext, súvisia s celkovým životným štýlom, prístupom k dieťaťu a situácii v rodine. Je dôležité vnímať, že ak chceme u dieťaťa podporiť samostatnosť, začína to už od narodenia, vždy primerane veku respektíve jeho schopnostiam. A táto podpora zahŕňa prístup k pohybu rovnako ako k iným oblastiam jeho vývinu.

Ako ste ale spomenuli drobné pády, tak tie sú veľmi dôležité. Pomáhajú dieťatku učiť sa o svojom tele, pôsobení gravitácie, mechanizmoch, ktoré mu pomáhajú telo vyvažovať. A práve tie drobné pády, aj v polohe ľahu či na kolienkach, deťom neskôr pomáhajú zvládnuť tie väčšie pády, ktoré by ich mohli ohroziť.

Je nejaký obmedzený čas/limit, ktorý by malo dieťa v určitom veku stráviť v kočíku a naopak, čas, ktorý by malo stráviť na vlastných nohách?
Toto je veľmi individuálne a viac než s vekom to súvisí s tempom postupu pohybového vývinu u dieťatka. Keď sa ešte len učí samostatne chodiť, je to pre neho náročné, aj pár krokov ho dokáže vyčerpať. S postupným zlepšovaním koordinácie sa chôdza stáva ľahšou, telo pracuje efektívnejšie a dieťa viac vydrží. V optimálnej situácii pohyb dieťa prirodzene zaujíma, chce sa dostať ďalej, skúmať priestor okolo seba. Opäť je najlepšie vychádzať z pozorovania potrieb dieťatka, ktoré dá samé najavo, kedy si potrebuje oddýchnuť a kedy je naopak pripravené vybrať sa do sveta. Jeho kondíciu samozrejme ovplyvňujú aj fyziologické aspekty ako únava, choroba či rekonvalescencia po chorobe, hlad a podobne.

Trendy v oblasti zdravia detí nie sú príliš priaznivé – stúpa percento obéznych detí, prípadov cukrovky, čo súvisí s nezdravou stravou a nedostatočnou pohybovou aktivitou. Môže to mať korene práve v tomto ranom detstve, keď sa v kočíkoch dlho rozvážajú aj deti, ktoré by už mohli pokojne chodiť po vlastných?
Prirodzený pohyb má v ľudskom vývine a rozvoji všetkých našich schopností nezastupiteľné miesto. Teoreticky to všetci vieme, ale v praxi je to často ťažké. Preto je tak dôležité vytvárať si k pohybu pozitívny vzťah, hľadať to, čo nás baví, zaujíma a aktívne to rozvíjať. Rodičia, ktorí sa radi hýbu, budú prirodzene podporovať aktivitu a rôznorodý pohyb aj u svojich detí. Toto sa dá robiť už od najmenšieho veku, vždy v súlade s možnosťami a schopnosťami dieťatka. Kočík je pomôcka a má svoj účel. Dieťa v ňom leží či sedí, mal by nám uľahčiť presun. Nie je to vhodný priestor na trávenie dlhšieho času. Rovnako to platí aj u kresielok a autosedačiek, kde tiež niektoré deti trávia nadmerne dlhý čas. Ako som už spomenula, pre dieťa je nenahraditeľný priestor na podložke či v priestore, kde má vytvorené podmienky na skúmanie pohybu a nasledovanie svojej zvedavosti.

Môže vplývať nadmerné vozenie sa v kočíku aj na ostatné oblasti detského rozvoja – napríklad motorické či psychické?
Dôležité je ako dieťa trávi čas mimo kočíka. Aké príležitosti a skúsenosti mu ponúkneme, ako podporíme jeho prirodzenú zvedavosť, ktorá sa prejavuje už od najmenšieho veku. Vo vývine a celkovo v ľudskom tele všetko so všetkým súvisí. Pohyb je zásadný aj pre naše kognitívne schopnosti, psychickú vyrovnanosť, fungovanie orgánov a pod.

Čo by ste teda odporúčali mamičkám – voziť deti v kočíkoch či radšej nie? Je veková hranica, kedy by ste dieťaťu vozenie v kočíku už rozhodne neodporúčali?
Odporučila by som im zamyslieť sa, čo je v ktorej situácii prioritou a podľa toho vedome robiť svoje rozhodnutia. Hľadať rovnováhu medzi pasívnym a aktívnym časom. A tešiť sa z pohybu spolu so svojím dieťatkom a ponúkať mu naň dostatok príležitostí.

Angelika Kováčová

Je jednou z dvojice zakladateliek združenia Babyfit, ktoré sa venuje vzdelávacím aktivitám v oblasti pohybu so zameraním na najmenšie deti a ich rodičov, ale aj na profesionálov pracujúcich s pohybom (tanečníci, fyzioterapeuti, špeciálni pedagógovia). V prístupe k pohybu vychádza z prirodzených zákonitostí psychofyzického vývinu človeka. Angelika Kováčová je zároveň aj jednou z odborných garantiek projektu Rodič dnešný, ktorý poskytuje poradenstvo rodičom v celkovej starostlivosti o bábätko počas prvého roku života. Angelika Kováčová v ňom rodičom radí, ako dieťa držať v náručí, dvíhať, nosiť a ako ho podporiť v zdravom pohybe. Viac sa dozviete na tomto linku.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >