Dostanete dieťa do škôlky? Pozrite si, aká je dostupnosť vo vašej obci

TASR, 22. októbra 2023 o 06:15

Najhoršia dostupnosť materských škôl je v Bratislavskom kraji, nasledujú Žilinský a Trnavský kraj. Najlepšia dostupnosť je v Nitrianskom kraji.

Škôlky chýbajú najmä v Bratislavskom kraji.

Foto: shutterstock.com

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoril Index dostupnosti materských škôl pre rok 2022. Zámerom je informovať verejnosť o stave poskytovania predprimárneho vzdelávania v každej obci na Slovensku. Index pomáha obciam zhodnotiť svoju situáciu v porovnaní s inými obcami. Ide tiež o užitočný nástroj pre cielenejšie plánovanie politík na zvyšovanie dostupnosti materských škôl, napríklad formou investícií do nových kapacít. Index je vhodný aj na monitorovanie dostupnosti v čase.

Na vyhodnotenie dostupnosti materských škôl boli použité štyri komponenty, a to kapacity, dopyt, poplatky a demografia. Analytici pracovali s počtom chýbajúcich miest tak, aby po zohľadnení voľných kapacít mali všetky tri- až päťročné deti s trvalým pobytom v obci miesto v materskej škole. Do úvahy brali aj počet zamietnutých žiadostí, priemerné školné a predpokladaný vývoj populácie detí v predškolskom veku v okrese do roku 2030 v porovnaní s rokom 2022. Skóre obcí v rámci štyroch komponentov tvorí výsledný index v rozmedzí od 0 do 10, pričom vyšší index znamená lepšiu dostupnosť v porovnaní s ostatnými obcami na Slovensku.

Z indexu vyplýva, že najhoršia dostupnosť materských škôl je v Bratislavskom kraji, kde až 73 % obcí dosahuje index nižší ako 5,0. Nasleduje Žilinský kraj (41 %) a Trnavský kraj (33 %). Najlepšia dostupnosť je v Nitrianskom kraji, kde zhruba polovica obcí dosahuje index nad 7,0.

Vyhodnotenie ukázalo, že v každej druhej obci v Banskobystrickom kraji nie je materská škola. V Prešovskom kraji nie je materská škola v 39 percentách obcí. Ďalšie výsledky poukazujú na to, že takmer polovica zamietnutých žiadostí o miesto v materskej škole bola v Bratislavskom kraji. Najnižšie mesačné školné, v priemere zhruba 5 eur, platili rodičia v okresoch Rimavská Sobota, Svidník a Vranov nad Topľou. Oproti tomu v Košiciach III to bolo takmer 110 eur a v Bratislave I - 205 eur.

Dostupnosť materských škôl môže do roku 2030 výrazne ovplyvniť demografia. Podľa prognózy majú mať niektoré okresy Bratislavy až o tretinu menej žiakov, zatiaľ čo napríklad v Rožňave má počet detí narásť o 28 % a v Sabinove o 19 %. Výsledky sú zverejnené formou interaktívnej databázy na webovej stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/index-dostupnosti-materskych-skol/. Podrobnosti o indexe, vrátane dát sú zverejnené na: https://bit.ly/index_dostupnosti_MS. Aktualizácia indexu za rok 2023 je plánovaná začiatkom roka 2024.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >