Čo ak to ešte nerobí? Veľký prehľad, čo by malo zvládať dieťa, keď má mesiac, dva, rok. Kedy vyhľadať pediatra?

Alexandra Žilavá, 26. mája 2024 o 06:49

„Kedy má dvíhať hlavičku? Prečo toľko plače? Ako sa s ním dá tráviť čas? To je len niekoľko otázok, ktoré víria v hlavách čerstvých rodičov,“ hovorí odborníčka na vývin detí Marta Olle. „Prvé roky života sú pri tom nesmierne dôležité, pretože určujú, či dieťa využije všetok svoj potenciál, ktorý dostalo do vienka,“ dopĺňa ju pediatrička Beata Kartousová.

Každé bábätko je iné, predsa len však sú situácie, ktoré signalizujú, že s jeho vývojom nie je všetko v poriadku a je dobré kontaktovať lekára.

Foto: Shutterstock.com

Prevaliť sa z chrbátika na bruško, uchopiť predmet, usmiať sa alebo zamávať „pá pá“ je totiž hotová veda! Tento pokrok sa nazýva vývinovým míľnikom. Každé dieťa sa posúva vlastným tempom, ale väčšina detí dosiahne vývinové míľniky v približne rovnakom veku. Niektoré sú obzvlášť dôležité a ak ich váš drobec neprekročí v určitom veku, môžu byť varovným signálom, že potrebuje pomoc. Čo všetko by ste si mali všímať a čo ak vás niečo v jeho vývine znepokojí? S tým vám teraz poradí nielen pediater, ale aj jeho predĺžená ruka – mobilná aplikácia Bebbo pre rodičov detí od 0 do 6 rokov.

„Nosnou časťou Bebba je sprievodca vývinom dieťaťa, ktorý vás prevedie jednotlivými vekovými obdobiami. Obsahuje video, v ktorom je názorne vysvetlené, čo práve bábätko robí v danom období,“ odporúča aplikáciu pediatrička MUDr. Beauta Kartousová. Z článku sa dozviete, ako sa prejavuje pohybom, čo je typické pre jeho komunikáciu, aké je jeho vnímanie a pocity. V interaktívnej časti môžete zaklikávať, čo u neho pozorujete. Ak vám niektorý z míľnikov nie je jasný, jednoducho ho rozkliknete a dostanete sa k príslušnému videu, v ktorom je na bábätku vysvetlený. Ak „to“ váš drobec zatiaľ nerobí, aplikácia vám ponúkne hru alebo aktivitu, ktorú môžete využiť na podporu práve tohto aspektu vývinu.
Bebbo
Vďaka UNICEF aplikácia Bebbo funguje úspešne už v 14 krajinách a bola stiahnutá viac ako miliónkrát. Je bezplatná, nezhromažďuje žiadne dáta o užívateľoch a neobsahuje reklamy. Je rovnako dostupná pre používateľov zariadení so systémom Android aj iOS. Obsahuje len overené informácie, slovenskí pediatri, vývinoví psychológovia a špeciálni a liečební pedagógovia posúdili každú jednu vetu.


Čo by malo dokázať bábätko na konci 1. mesiaca?

vydáva zvuky

upokojí sa, keď ho vezmete do náručia

otvorí a zatvorí päsť, keď sa jej jemne dotknete

pozerá sa na vás, keď sa usmievate a hovoríte s ním

voľne pohybuje rukami a nohami na obe strany

prejavuje radosť, keď s ním hovoríte

v ľahu na brušku dvíha hlavičku

Poraďte sa s pediatrom, ak na konci 1. mesiaca:

veľa plače a nedá sa utíšiť

s ťažkosťami saje a veľmi pomaly

nepokojne spí

vôbec nehýbe rukami a nohami

pri hlasnom zvuku sa nezľakne

pri jasnom svetle neprižmúri oči

Čo by malo dokázať bábätko na konci 2. mesiaca?

zrakom pozoruje pohyb vecí a ľudí

plačom vyjadruje nespokojnosť alebo reaguje na zmenu činnosti

upokojí sa na krátky čas

na brušku sa dvíha na predlaktie

otáča hlavou na jednu, potom na druhú stranu

vykonáva jemné pohyby rukami a nohami

občas drží otvorené dlane a manipuluje nimi

vydáva rôzne hrdelné zvuky

rozdielnymi zvukmi vyjadruje radosť, rozrušenie alebo hlad

otočí hlavu smerom k zdroju zvuku a naznačuje počúvanie

Poraďte sa s pediatrom, ak na konci 2. mesiaca:

často a veľa plače a zvyčajne ho nie je možné utíšiť

ani na krátky čas nepozoruje tvár dospelého človeka

nereaguje na jasné svetlo alebo hlasné zvuky

spí veľmi nespokojne

pozorujete ťažkosti s kŕmením

vôbec nehýbe rukami alebo nohami

nedáva si svoje ruky k ústam

neopätuje vám úsmev

Čo by malo dokázať bábätko na konci 3. až 4. mesiaca?

vyjadruje radosť alebo hnev

vkladá si ruky do úst

nasleduje zrakom hračky, ktoré sa pohybujú z jednej strany na druhú

bez opory drží hlavu vzpriamene

pozorne sleduje tváre ľudí

jednou rukou siahne po hračke, skúma ju, trasie ňou a udiera

začína napodobovať pohyby, výrazy tváre a zvuky počas hry

rozvíja sa u neho koordinácia ruky a oka

usmeje sa na ľudskú tvár

začína džavotať

na brušku sa stabilne opiera o predlaktia a tlačí sa na lakte

Poraďte sa s pediatrom, ak na konci 3. až 4. mesiaca:

často plače a nedá sa utíšiť

nenadväzuje očný kontakt alebo nevenuje pozornosť tvári iných ľudí

nepozoruje predmety v pohybe

nevydáva žiadne zvuky, ani na ne nereaguje

nedokáže udržať hlavu v osi tela

nesiaha na hračku alebo predmet, ktorý má pred sebou

nevkladá si hračky do úst

Čo by malo dokázať dieťa na konci 5. až 6. mesiaca?

reaguje na hlas produkovaním zvukov – spájaním samohlások

pri vzpriamenom držaní krátkodobo udrží svoju váhu opieraním sa o nohy

dokáže sedieť s oporou

prejavuje radosť, keď si uvedomí, že je čas na hru

radosť alebo nespokojnosť prejavuje hlasno

siaha po veciach, ktoré sú na dosah, keď ich uchopí, prekladá ich z jednej ruky do druhej

skúma veci vkladaním do úst

pretáča sa z bruška na chrbát a späť

Poraďte sa s pediatrom, ak na konci 5. až 6. mesiaca:

pravidelne a dlho plače a nie je možné ho utíšiť

nenadväzuje s vami očný kontakt a nepozoruje očami pohybujúce sa predmety

nedžavoce a neotáča sa za zdrojom zvuku

nesmeje sa a nevýska

nepretáča sa z chrbta na brucho

nemá pod kontrolou pohyby hlavy a krku

nedokáže sedieť s vašou oporou

nenaťahuje sa za predmetmi, ani keď ho povzbudzujete

nesnaží sa dosiahnuť na predmety, ktoré má na dosah ruky

nedáva si predmety k ústam

Čo by malo dokázať dieťa na konci 7. až 9. mesiaca?

predmety si neustále vkladá do úst

snaží sa postaviť

znepokojí ho, keď odídete z miestnosti a upokojí sa, keď sa vrátite

sedí samostatne a bez opory

džavoce, tvorí slabiky a vydáva mnoho rôznych zvukov

začína rozumieť významu slova „nie“

rozpoznáva členov rodiny a odlišuje ich od cudzích ľudí, bojí sa cudzích ľudí

reaguje na svoje meno

prekladá predmety z ruky do ruky, trasie nimi

uchopuje malé predmety

pozoruje padajúci predmet a hľadá skrytý predmet

zodvihne sa do polohy plazenia, prípadne sa už plazí

začína komunikovať pomocou pohybov

Poraďte sa s pediatrom, ak na konci 7. až 9. mesiaca:

nenadväzuje s vami očný kontakt alebo zrakom nesleduje pohybujúce sa objekty

nedžavoce „mama“, „baba“ a pod.

neotáča hlavu za zdrojom zvuku

nepozerá sa tam, kam ukazujete

neprejavuje vám náklonnosť – neusmieva sa na vás

nereaguje na svoje meno

zdá sa, že nerozpoznáva známe osoby

nepretáča sa

keď ho dvíhate, je buď poddajné alebo príliš stuhnuté

nesedí ani s vašou oporou

má ťažkosti s jedením tuhej stravy

Čo by malo dokázať dieťa na konci 10. až 12. mesiaca?

pozná svoje meno, mená známych osôb, názvy predmetov zo svojho okolia, každodenné činnosti a rozumie slovu „nie“

opakuje slabiky alebo používa slová s významom

má obľúbenú hračku

je plaché a nepokojné pri komunikácii s cudzími ľuďmi

vkladá veci do škatule a vyberá ich z nej

napodobňuje a používa gestá

postaví sa, keď sa pridržiava nábytku a kráča popri ňom

spolupracuje pri obliekaní

plače pri odlúčení od rodičov

zvedavo skúma hračky, trasie nimi, búcha, hádže ich a všíma si detaily

rozumie krátkemu pokynu alebo požiadavke

spontánne zdieľa záujmy a radosti s dospelými

prstami uchopuje malé predmety, kŕmi sa rukami

Poraďte sa s pediatrom, ak na konci 10. až 12. mesiaca:

nenadväzuje s vami očný kontakt alebo nesleduje očami pohybujúce sa predmety

nereaguje na zvuky

nereaguje na svoje meno, keď ho oslovíte alebo naň zavoláte

nedžavoce

nedáva najavo svoju potrebu alebo záujem

neukazuje prstom na objekty

nezdieľa s vami emócie

neštvornožkuje

Čo by malo dokázať dieťa na konci 13. až 18. mesiaca?

vloží jeden predmet do druhého

vyslovuje slová s významom

naďalej prejavuje strach z cudzích ľudí a situácií

samostatne stojí, pohybuje sa a chodí

rozumie jednotlivým príkazom a vykonáva ich

samostatne čmára ceruzkou alebo pastelkou na papier

prejavuje radosť zo spoločných aktivít

vie, ako používať predmety na každodenné použitie

Poraďte sa s pediatrom, ak na konci 13. až 18. mesiaca:

má problémy s videním alebo počutím

nehovorí žiadne slová

má ťažkosti s dodržiavaním aj veľmi jednoduchých pokynov

nepoužíva pri komunikácii gestá a ukazovanie

nenadväzuje s vami očný kontakt a odmieta sa s vami objímať

nechodí samostatne

Čo by malo dokázať dieťa na konci 19. až 24. mesiaca?

stojí na špičkách, behá, skáče, kope do lopty

hrá sa vedľa ostatných detí

začína triediť a párovať predmety

pri komunikácii používa kombináciu slov a gest

chodí hore aj dole po schodoch

rozumie a vykonáva viacero jednoduchým pokynov

preferuje jednu ruku pred druhov

prejavuje väčšiu nezávislosť

hrá sa jednoduché „predstierané“ hry

časť jeho komunikácie je zrozumiteľná aj pre ľudí, ktorí s ním netrávia každý deň

účelne používa hračky v hre

vyjadruje svoje pocity

napodobňuje správanie dospelých a starších detí

pozná zvieratá a zvuky, ktoré vydávajú

samostatne čmára na papier

Poraďte sa s pediatrom, ak na konci 19. až 24. mesiaca:

nenadväzuje s vami očný kontakt

nehovorí žiadne slová

neukazuje prstom na objekty

nenasleduje jednoduché inštrukcie

neprejavuje a nezdieľa emócie

jeho chôdza nie je stabilná, koordinovaná a istá

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >