Mami, kto boli Traja králi? Vedeli ste, že skratka G+M+B neoznačuje ich začiatočné pímená?

Gabriela Bachárová, 6. januára 2019 o 13:23

Dnešným dňom oficiálne končia vianočné sviatky, je sviatok Troch kráľov. Predstavte deťom túto zaujímavú kresťanskú tradíciu.

Traja králi predstavujú silnú kresťanskú tradíciu.

Foto: Shutterstock.com

Podľa tradície Traja králi, niekedy tiež označovaní ako mudrci z Východu, prišli pozdraviť do Betlehéma, ktorý sa dnes nachádza na území Palestíny, novorodeného Ježiška. Boli to prví pohania, ktorí sa stali kresťanmi. Mali prísť z oblasti vtedajšej Perzie, boli snáď kňazi kultu Zarathustry (to bol filozof, prorok a básnik) či hvezdári. Traduje sa, že na východe uvideli hviezdu, čo pochopili ako znamenie príchodu nového židovského kráľa.

Dorazili do Jeruzaléma, kde sa podľa biblickej tradície opýtali: „Kde je ten práve narodený kráľ Židov? Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“ Kráľ Heródes, ktorý sa po narodení Ježiša obával o svoje postavenie, ich poslal do Betlehéma s tým, aby mu potom prišli povedať, kde sa Ježiš nachádza.

Traja králi Ježiška našli podľa hviezdy a odovzdali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu, čo je živica z rastliny myrhovníka. Zlato predstavuje kráľovskú dôstojnosť, kadidlo symbolizuje Kristovo božstvo a myrha značí Kristovu smrť. Traja králi, ktorí sú tradične zobrazení v orientálnom odeve a jeden z nich niekedy aj ako černoch, sa už ale ku kráľovi nevrátili. Ten sa nazlostil a podľa legendy dal zavraždiť všetkých chlapcov do dvoch rokov, aby ho nemohli ohroziť. Jozef, Mária a Ježiško pred touto hrozbou utiekli do Egypta.

O postavách, ktoré prišli navštíviť Ježiška, sa píše v biblii, v Matúšovom evanjeliu, ale nespomínajú sa ich mená ani počet. Až neskôr, okolo roku 500, sa začalo hovoriť, že to boli Gašpar, Melichar a Baltazár. V rámci trojkráľových charitatívnych zbierok navštevujú domy v týchto dňoch deti prezlečené práve za Troch kráľov. Na dvere na znamenie svojej návštevy píšu známu skratku G+M+B a rok.

Vedeli ste však, že táto skratka neoznačuje začiatočné písmená mudrcov, ako sa to všeobecne súdi? V skutočnosti ide o prvé písmená z latinskej vety Christus mansionem benedicat, teda v preklade Nech Kristus žehná tomuto domu. Znamienka plus tiež označujú niečo celkom iné, pôvodne to boli kríže, ktoré označovali Najsvätejšiu trojicu, teda Otca, Syna a Ducha svätého. Dnešné koledovanie vychádza z minulosti, kedy na koledu chodili kňazi. Požehnávali príbytky, kropili ich svätenou vodou a používali aj kadidlo.

Cirkev dnešný deň oslavuje ako Zjavenie Pána či Epifániu, pretože práve 6. januára sa Ježiš Kristus zjavuje ľudom ako ich kráľ. Končia Vianoce, kto ešte neodstrojil stromček, má na to dnes posledný deň.
Komentáre k článku:
  • používateľ nemá avatarHlaszkosa 7. januára 2019 o 12:42

    Dobrý deň,

    tento rok, podľa cirkevného kalendára, končia Vianoce alebo Vianočné obdobie 13.1.2019. Ďakujem.
    @zareaguj


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVoľný čas - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >