SERIÁL Medzi nami: Zdravie v dospelosti sa začína už v pôrodnici

ahojmama.sk, 20. mája 2019 o 16:00

Ako by sa rodili naše deti, keby v pôrodniciach fungovala dobrá prax? V spolupráci s dokumentaristkou Zuzanou Límovou, režisérkou filmu Medzi nami, vám prinášame sedemdielny seriál, ktorý vlani pripravila s poprednými slovenskými odborníčkami a odborníkmi. Uverejnila ho na svojom blogu a v rámci Svetového týždňa rešpektu k pôrodu si ho teraz môžete pozrieť na ahojmama.sk aj s jednotlivými ukážkami z filmu. Ako prvá píše o nevyhnutnosti kontaktu koža na kožu lekárka Lucia Kantorová z občianskeho združenia MAMILA.

Prvé chvíle na svete trávia bábätká narodené na Slovensku namiesto matkinej náruče v rukách novorodeneckých sestier.

Foto: Medzi nami

Pozrite si ukážku z filmu Zuzany Límovej Medzi nami, ako popôrodná starostlivosť o novorodenca nemá vyzerať. Dieťa by malo byť s matkou v nepretržitom kontakte koža na kožu.


Adult Health Begins in the Maternity Ward, a Physician States from Selina Becker on Vimeo.

Väčšinu detí narodených na Slovensku sprevádzajú prvými minútami života dotyky cudzích osôb. Odnesenie od matky a zabalenie do zavinovačky predstavujú pre novonarodené bábätko toxický stres a narúšajú jeho popôrodnú adaptáciu. Aj po pôrode tvoria matka a dieťa neoddeliteľnú jednotku. To, že si žena bezprostredne po pôrode položí nahé bábätko na hrudník a ponechá ho tam, predstavuje automatickú a štandardnú dobrú prax, odporúčanú aj Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Nerušený dlhotrvajúci kontakt koža na kožu je základ pre dobrý začiatok dojčenia. Prvé hodiny po pôrode sa pre svoju jedinečnosť nazývajú aj zlatá hodina. Je to mimoriadne citlivé obdobie, keď sa rozhoduje o tom, s akou ľahkosťou sa dojčenie začne, a nastavuje sa množstvo mlieka, ktoré sa žene bude tvoriť. Dojčenie podporuje rozvoj mozgu, vplýva na ochranu bábätka pred ochoreniami a buduje jeho imunitný systém.

Navyše prispieva k upevňovaniu vzťahu medzi matkou a dieťaťom, k vytváraniu základnej dôvery a istoty. Vysoké percento fyzického a duševného zdravia v dospelosti závisí práve od dojčenia. Separácia a balenie detí po pôrode predstavuje premárnenú šancu – zlatá hodina je v živote matky a bábätka len raz a nikdy viac.

MUDr. Lucia Kantorová, predsedníčka o. z. MAMILA, www.mamila.sk

Táto iniciatíva vznikla na základe spolupráce ľudí, ktorí chcú zlepšovať slovenské pôrodníctvo. Všetky expertky a experti poskytli svoj odborný názor na voľné šírenie a bez nároku na honorár. Pretože #naporodezalezi.

Film Medzi nami je dostupný už aj na internete. Pozrieť online aj stiahnuť si ho môžete TU.

Adult Health Begins in the Maternity Ward, a Physician States

Most babies born in Slovakia spend their first minutes of life being touched by strangers. Separation from mothers and swaddling bring about toxic stress for the newborns and interfere with their adaption to extrauterine life. Following birth, mothers and babies are an indivisible unit. The mother’s placing her naked baby on her chest and the baby’s remaining there are an automatic and standard best practice postpartum recommended by the World Health Organization.

Uninterrupted long term skin to skin contact is a basis for the best possible start of breastfeeding. The first hour after birth is unique and therefore termed the ‘golden hour’. It is a very sensitive period of time which decides the ease with which breastfeeding starts and how much breastmilk the woman will go on to produce. While providing tailor made nutrition, breastfeeding promotes brain development, contributes to protecting babies from diseases and helps their immune systems mature.

Furthermore, it contributes to the strengthening of the bond between the mother and the baby, to developing basic trust and security. A high percentage of our adult physical and mental health depends on breastfeeding. Separation and swaddling of babies after birth is a chance missed – the golden hour happens once only and never again.

MUDr. Lucia Kantorová, President of MAMILA, www.mamila.sk

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saTehotenstvo a pôrod - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >