Preeklampsia ohrozuje život matky i plodu. Primár Erik Dosedla: Test, ktorý riziko odhalí, nie je u nás široko dostupný

gb, 1. júna 2021 o 05:00

Na preeklampsiu, ktorú počas tehotenstva diagnostikujú trom až desiatim percentám žien, sa i dnes zomiera. Včasné zistenie rizika, ktoré však zďaleka nie je na Slovensku samozrejmosťou, a následný liečebný zásah však môžu stav pozitívne ovplyvniť.

Šťastné chvíle tehotenstva sa môžu zmeniť na boj o život.

Foto: Shutterstock.com

Veľmi vážnymi komplikáciami preeklampsie môžu byť život ohrozujúci vzostup krvného tlaku, kŕčovitý stav zvaný eklampsia (jej príčinou je kŕč v centrálnej nervovej sústave, ktorý spôsobí nedostatok kyslíka a opuch mozgu, čo vedie k zmenám v mozgovom tkanive a môže prísť k úmrtiu), predčasné odlučovanie placenty so život ohrozujúcim krvácaním, rozvrat vnútorného prostredia až smrť plodu a matky.

Aké sú príčiny preeklampsie? Medicína stále nemá veľmi jasno. „Vzhľadom na existujúce vedecké poznatky sa ako najperspektívnejšia javí teória poruchy rovnováhy takzvaných angiogénnych faktorov, teda faktorov ovplyvňujúcich tvorbu ciev v placentárnom riečisku. Vplyvom nedostatočnosti kyslíka v cievnom riečisku medzi maternicou a placentou dochádza k nadprodukcii týchto angiogénnych faktorov. Dochádza k nerovnováhe a dôsledkom sú príznaky svedčiace pre preeklampsiu, ako sú vysoký krvný tlak u matky, poškodenie cievnej steny, poškodenie orgánov u matky, opuchy a poškodenie obličiek s únikom bielkovín do moču," vymenúva Erik Dosedla, primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky nemocnice v Košiciach-Šaci.

Predísť preeklampsii sa veľmi nedá. Veľkú rolu však pri jej vzniku zohráva vek. „Rizikovú skupinu tvoria veľmi mladé prvorodičky alebo potom prvorodičky po 35. roku života. Okrem toho máme množstvo pacientiek s vážnym predchorobím, ale aj pacientky po umelom oplodnení, ktoré majú takisto zvýšené riziko. Vplývajú aj genetické faktory a faktory životného prostredia," vraví primár.

Preeklampsia pritom podľa neho môže vzniknúť už v 20. týždni tehotnosti, pričom táto včasná forma je veľmi vážna a môže skončiť pre matku a dieťa fatálne. Vďaka skríningu v prvom trimestri, ktorý sa vykonáva medzi 11. a 14. týždňom tehotenstva, je možné včas odhaliť rizikové tehotné ženy a následne ich intenzívne sledovať.

„Účinnou prevenciou vzniku preeklampsie u rizikových tehotných je podávanie kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu). Jedinou liečbou preeklampsie je dnes pôrod. V čase diagnostikovania problému však už často nevieme zabrániť progresii ochorenia a vzhľadom na ohrozenie života matky a plodu ukončíme tehotenstvo predčasne. Takýto predčasný pôrod nesie so sebou nepriaznivé následky pre novorodenca. Preto sa dnes výskum zameriava na čo najvčasnejšiu diagnostiku ochorenia s cieľom predchádzať vzniku závažných komplikácií, ktoré vyplývajú z progresie ochorenia,“ uvádza lekár. V súčasnosti sa študuje tiež možnosť liečby vo forme očisty krvnej plazmy od látok spôsobujúcich preeklampsiu, ale aj terapia pomocou nukleových kyselín.

Test (pomer angiogénnych faktorov sFlt-1/PlGF) sa na Slovensku robí iba u vysoko rizikových tehotných žien s hroziacim rozvojom preeklampsie. „Tento test nie je dostupný všetkým rizikovým pacientkam, napriek tomu, že jeho zavedením v rámci včasnej diagnostiky by sa znížil počet zbytočných hospitalizácií a predčasných intervencií a v konečnom dôsledku predčasných pôrodov a zbytočných vnútromaternicových úmrtí,“ upozorňuje Erika Dosedla. Jeho pracovisko test zaviedlo ako prvá klinika na Slovensku pred štyrmi rokmi. Odvtedy sa im podarilo vďaka testovaniu ochrániť zdravie matiek a plodov.

„Hladiny angiogénnych faktorov sú v nerovnováhe už pred objavením sa prvých príznakov preeklampsie. Táto vedomosť nám umožňuje rozpoznať ju včasnejšie ako doposiaľ. Zaujímavé je zistenie, že nerovnováha týchto faktorov nesúvisí len s rozvojom preeklampsie, ale taktiež predpovedá riziko vnútromaternicovej smrti plodu a závažných porúch placentácie s následnou rastovou reštrikciou plodu (nedostatočný rast). Čím skôr sa vyvinie patológia tehotenstva, tým markantnejšia je nerovnováha angiogénnych faktorov," popisuje lekár s tým, že klinika má už dostatok skúseností s testovaním, a preto aj poskytla dostatok informácií do odbornej diskusie s Ministerstvom zdravotníctva k zavedeniu tejto metodiky do štandardnej zdravotnej starostlivosti o tehotné pacientky, aby bola dostupná na celom Slovensku.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saTehotenstvo a pôrod - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >