Na niektorých školách budú žiakov učiť férovosti a čestnosti

gb, 18. januára 2022 o 04:00

Hodnotové vzdelávanie na mnohých slovenských školách dlho neexistovalo. Triednické hodiny by sa teraz mohli premeniť na priestor, kde učitelia hovoria so žiakmi o korupcii.

Deti sa budú učiť protikorupčnému správaniu.

Foto: Shutterstock.com

Vďaka spolupráci neziskovej organizácie a štátu majú teraz triedni učitelia a učiteľky príležitosť využívať svoje triednické hodiny pre hodnotové vzdelávanie. Ako návod im poslúži nová metodika z dielne Nadácie Zastavme korupciu, ktorú v týchto dňoch vydáva Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ).

„Som rada, že sa nám vďaka spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu podarilo vytvoriť metodiku pre triednych učiteľov a učiteľky, ktorí tak získajú praktický nástroj, ako viesť svojich žiakov k férovosti, etickosti a čestnosti. Metodika je súčasťou širšieho konceptu nadpredmetového hodnotového vzdelávania v školách, ktorého zavádzanie bude podporené aj v rámci pripravovaných zmien kurikula základného vzdelávania,“ uviedla riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

„Triednické hodiny nemusia slúžiť len na suché organizačné a administratívne úkony - sú vzácnym priestorom, ktorý triedny učiteľ môže využiť na vedenie triedy k férovosti a rešpektujúcej komunikácií,” hovorí Zuzana Vasičák Očenášová, spoluautorka metodiky. Nadácia Zastavme korupciu pod metodickým vedením ŠPÚ vytvorila manuál pre jeden školský rok.

Ide o sériu desiatich na seba nadväzujúcich modelových triednických hodín, ktoré rozvíjajú témy ako férová tvorba triednych pravidiel, každodenné etické dilemy, či prečo je výhodnejšie nepodvádzať. Na augustový webinár, ktorý novú metodiku predstavil, sa prihlásilo viac ako šesťdesiat učiteľov a učiteliek z celého Slovenska.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste sa