Kontrola: Ktorá bryndza klame spotrebiteľov a má menší obsah ovčieho syra?

gb, 20. mája 2019 o 06:11

Bryndziareň a syráreň zo Zvolenskej Slatiny ponúkla na trh stopercentnú ovčiu bryndzu. Stopercentnú však len podľa názvu. Skutočný podiel ovčieho syra bol iba 61,7 percenta, zistila kontrola.

Bryndza je chutná, ale nie vždy jej výrobcovia dodržujú pravidlá.

Foto: Shutterstock.com

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky urobila cielenú kontrolu zameranú na kvalitu slovenskej bryndze, sledoval sa podiel ovčieho hrudkového syra v sušine výrobku. Vybrali si päť výrobcov, u každého kontrolovali dva výrobky.

Bryndza na Slovensku môže byť podľa zákona dvojaká. Vyrobená len z ovčieho syra, či už zrejúceho, alebo skladovaného. Ďalej je možné na trh uvádzať takzvanú zmesnú bryndzu vyrábanú z ovčieho a kravského syra. Podľa vyhlášky však takáto zmesná bryndza musí obsahovať najmenej 50 percent ovčieho syra v sušine výrobku. A práve túto podmienku nesplnil ďalší výrobok z Bryndziarne a syrárne v Zvolenskej Slatine, kde bol podiel ovčieho syra len 15,2 percenta zo sušiny. Išlo o výrobok Plnotučnú bryndza Slatina, 250-gramová. „Nakoľko nebolo ukončené správne konanie, kde by bolo dokázané pochybenie z našej strany, považujeme zverejnenie za poškodzovanie dobrého mena firmy,“ vyjadril sa konateľ bryndziarne Sven Harman.

Ďalší štyria výrobcovia v testoch obstáli. Správny obsah ovčieho syra mali výrobky týchto spoločností: Nika, Považská Bystrica (názov výrobku: Bryndza 125 g), Agrofarma, Červený Kameň (Bryndza plnotučná 125 g), Kluknavská mliekáreň, Jaklovce (Chránená slovenská bryndza 250 g) a Savencia Fromage & Dairy SK, Liptovský Mikuláš (Plnotučná bryndza 125 g).

Dve bryndze, ktoré obstáli, však boli v súlade s vyhláškou len s prihliadnutím na neistotu merania. Išlo o Chránenú slovenskú bryndzu 250-gramovú, ktorá mala podiel ovčieho syra 46,3 a 43,5 percenta.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste sa