Býva často choré? Pátrajte, čo ho trápi na duši

Patricia Poprocká, 14. októbra 2018 o 14:37

Býva vaše dieťa často choré? Sú prípady, kedy je na uzdravenie potrebná naozaj dôkladná liečba. Niekedy sa však možno stačí zamyslieť, čo nám dieťa chorobami chce povedať a vyjsť mu v ústrety na duševnej úrovni.

Medicína čoraz otvorenejšie pripúšťa, že v mnohých prípadoch je stav psychiky spúšťačom ochorenia.

Foto: shutterstock.com

Klinická psychologička Lýdia Adamcová, autorka projektu Výchova v kocke, je presvedčená, že detské choroby majú pôvod v psychickej nepohode, a nielen detskej. Deti podľa nej zrkadlia aj traumy svojich rodičov, ktoré sú v spojení s traumami dokonca starých rodičov. Spojitosť psychickej vyrovnanosti s chorobnosťou potvrdzujú aj ďalší lekári.

„Keď som pred 33 rokmi študovala, uznávala medicína 4-5 chorôb , ktoré mali mať psychosomatický základ. Dnes sme už omnoho ďalej a medicína čoraz otvorenejšie pripúšťa, že takmer každá choroba má minimálne aj psychosomatickú zložku a v mnohých prípadoch je stav psychiky spúšťačom ochorenia,“ hovorí aj ďalšia klinická psychologička Lýdia Potengová.

Samozrejme, jednoznačné štatistiky v tejto oblasti nie sú. Rovnako to neplatí pre všetky ochorenia, najmä pre tie na genetickom základe. Je však veľa prípadov, kedy dieťa vyrastajúce v pohodovom prostredí, v ktorom sú napĺňané jeho telesné i emočné potreby, máva menej zdravotných komplikácií oproti rovesníkom vystavovaným stresu či takým, ktoré vyrastajú v detských domovoch.

Šťastné dieťa - menej choré?


„Psychická pohoda určite vplýva na celkový zdravotný stav dieťaťa, a teda môže ovplyvniť aj vznik a priebeh somatického, resp. orgánového ochorenia. Psychicky vyrovnané deti by teda mali byť menej často choré. Priamu, štatisticky významnú súvislosť by som tomu ale nepripisoval, pretože na vznik a priebeh ochorení majú vplyv aj iné faktory ako imunita, genetická predispozícia, životná úroveň, sociálne podmienky,“ tvrdí primár Detského oddelenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči Martin Tkáč. „Niektoré deti, ktorým rodičia vytvárajú priam ideálne podmienky, nemyslím len materiálne, bývajú tiež často choré,“ dodáva.

Na druhej strane však má prípady, kedy detskí pacienti udávali ťažkosti typické pre určité konkrétne ochorenie, laboratórne a ďalšie pomocné vyšetrenia to však nepotvrdili. „Tieto somatomorfné, resp. somatizované poruchy majú z môjho hľadiska a doterajšej praxe psychický, resp. psychogénny pôvod,“ dodáva. To sú teda prípady, pri ktorých je potrebné aj podľa neho celkom jednoznačne pracovať s psychikou dieťaťa.

Podľa argentínskej psychoterapeutky Laury Gutmanovej je možné aj za bežnými chorobami hľadať psychický odkaz. Opakovaná nádcha podľa nej znamená u dieťaťa potláčaný žiaľ, plač, silné alergie zas skrytú agresivitu, opisuje v knihe Materstvo a stretnutie ženy s vlastným tieňom.

Deti nedokážu povedať, čo prežívajú, tak ochorejú


Lýdia Adamcová na svojej stránke Výchova v kocke približuje prípad chlapca, ktorý mal problémy so zvracaním a príjmom potravy. Rozborom jeho rodinných pomerov zistili, že chlapec sa nevedel vyrovnať s rozvodom rodičom, potláčal hnev voči matkinmu novému priateľovi, matka sa mu navyše zdala slabá a podriadená a on sa chcel stretávať s otcom, v čom mu matka bránila.

„Deti vzhľadom k citovej závislosti, ale aj strachu o rodiča nedokážu priamo pomenovať svoje konfliktne prežívané emócie voči určitým situáciám či osobám. Reagujú potom podvedomým spôsobom a rôznymi symptómami, či už v psychickej alebo somatickej oblasti. Symptómy sú bohaté, môže to byť kašeľ, únik moču a stolice, zajakávanie, ohrýzanie nechtov, časté ochorenia, úrazy a mnohé iné, v závislosti na vnútorných dispozíciách. Každý máme svoje slabšie miesto alebo kanál, ktorým sa vnútorné citové napätie bude ventilovať,“ hovorí Lýdia Adamcová na spomínanej webstránke.

Podľa Lýdie Potengovej ľudia fungujú na piatich úrovniach: telesná, psychická, sociálna, energetická a spirituálna. „Všetky tieto úrovne sa navzájom ovplyvňujú. Pokiaľ majú ľudia primerane veku naplnené potreby na všetkých týchto úrovniach sú zdravé. Akékoľvek narušenie na rôznej úrovni vyvoláva v človeku stav stresu,“ dodáva.

Z praxe pozná množstvo opakovaných prípadov napríklad u detí z detských domovov, ktoré nemali v ranom detstve naplnené potreby bezpečia, istoty, lásky, v dôsledku čoho trpia masívnymi poruchami správania a takzvanými psychosomatickými poruchami - od rôznych bolestí, cez pocikávanie, pokakávanie, zajakávanie až po poruchy príjmu potravy a spánku.

Nemocnice sa snažia o príjemné prostredie


V zásade platí, že psychická a telesná pohoda idú ruka v ruka. Samozrejme, sú prípady, keď sa človek ochoreniu nevyhne. Ani v takom prípade však zvyčajne nestačí liečiť len telo. Psychicky vyrovnaný a šťastný pacient sa vylieči skôr. Tomu sa dnes už prispôsobujú aj nemocnice. Kým napríklad pred 50 rokmi nebolo mysliteľné, aby mohli rodičia zostať s dieťaťom v nemocnici, dnes je to našťastie samozrejmosťou.

„My máme na našom oddelení päť samostatných izieb hotelového typu s vlastnou toaletou, sprchou, chladničkou či rýchlovarnou kanvicou a môžem povedať, že pobyt v takýchto izbách prospieva detským pacientom aj ich rodičom,“ hovorí Martin Tkáč. „Samozrejme, prostredie nestačí, aj personál detských oddelení by mal byť empatický, chápavý, vnímavý a do značnej miery tolerantný,“ dodáva.Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >