Zubry sa v Poloninách udomácnili, momentálne ich tam žije 40

TASR, 18. decembra 2019 o 04:52

Zubor v Poloninách žije už 15 rokov. Návrat najväčšieho suchozemského cicavca do voľnej prírody sa v našom najvýchodnejšom národnom parku momentálne vyzerá tak, tam možno nájsť 40 zvierat v dvoch čriedach.

Zubor vo voľnej prírode vyhynul, plemeno prežilo najmä vďaka súkromným chovom a dnes sa ho ochranári snažia opäť adaptovať vo voľnej prírode.

Foto: PRAVDA, Andrej Barát

„Zubor hrivnatý vyhynul vo voľnej prírode na začiatku 20. storočia v dôsledku nadmerného lovu, vysokej početnosti iných veľkých cicavcov, pasenia domáceho dobytka v lesoch, vojny a politickej nestability," uvádzajú ochranári zo Správy Národného parku Poloniny s tým, že druh prežil len vďaka malému počtu zvierat v súkromných chovoch a v zoologických záhradách vo viacerých krajinách sveta, najmä v Nemecku.

Reštitúcia zubra hrivnatého do voľnej prírody sa začala v roku 1923, kedy vznikla Medzinárodná spoločnosť na záchranu zubra hrivnatého v Európe. Založila plemennú knihu tohto druhu, ktorá celosvetovo ku koncu roka 1924 evidovala 66 jedincov.

Dnes spočíva záchrana zubra v štyroch hlavných opatreniach. Sú nimi rozmnožovanie zubrov v zoologických záhradách a rezerváciách, zväčšenie veľkosti druhovej populácie, rozšírenie chovu v najväčšom možnom rozsahu a vypustenie zvierat do voľnej prírody.

Mláďa s matkou, vždy spolu.

Foto: PRAVDA, Andrej Barát

K nám do Polonín bolo prvých päť jedincov privezených pred 15 rokmi. „V rámci európskych chovov bolo na základe genetických analýz vytypovaných päť jedincov (tri samice a dva samce) tak, aby korešpondovali s genetickým zložením zubrov v Bieszczadoch, aby sa minimalizoval efekt inbrídingu, keďže v budúcnosti bol predpoklad kontaktu migrujúcich jedincov z Poľska s jedincami z reštitúcie," dopĺňajú podrobnosti ochranári.

Ako geneticky najvhodnejšie sa vybrali jedince z chovov v Holandsku, Švajčiarsku a Taliansku. Do slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia mali priniesť novú variabilitu génov.

Celkovo od 13. júna 2004 bolo do Polonín importovaných 11 zubrov, z toho osem kráv a tri býky. „Črieda je pravidelne obohacovaná tak, ako sa predpokladalo o poľské jedince, priebežne sú zaznamenávané úhyny jedincov a nové mláďatá," uzatvárajú bilanciu adaptácie zubra hrivnatého v Poloninách ochranári.

Okrem Polonín možno u nás zubrov ešte vidieť v zvernicových chovoch v Topoľčiankach, kde ich je 25, tri žijú v ZOO Košice a päť v ZOO Bratislava.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVoľný čas - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >