Všetky skanzeny na Slovensku a ich najbližšie akcie. Ktorý navštívite?

Gabriela Bachárová, 3. augusta 2020 o 04:10

Na Slovensku máme desiatku unikátnych skanzenov, ktoré v nádhernom prírodnom prostredí predstavujú nielen tradičnú ľudovú architektúru, ale i banskú či poľnohospodársku minulosť.

Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje

Lokalita: Jahodnícke háje v juhovýchodnej časti Martina.

Naše najväčšie národopisné múzeum v prírode ponúka vyše 140 pamiatok ľudovej architektúry z oblasti Oravy, Kysúc, Liptova a Turca. Ukazuje, ako bývali a žili ľudia od druhej polovici 19. storočia do polovice 20. storočia. Medzi objektami nájdete napríklad zrubovú zemiansku kúriu z Vyšného Kubína, kováčsku vyhňu z Oravy, banícky dom z Liptova či zrubovú školu z Kysúc. Možnosť občerstvenia a stravovania v krčme z Oravskej Polhory.

Najbližšie akcie:Deviateho augusta sa v skanzene uskutoční akcia Ľanová nedeľa, kde záujemci uvidia spracovanie textilných surovín a ukážky odevov, 23. augusta sa návštevníci môžu tešiť na dožinky s ukážkou spracovania obilia a prípravou tradičných jedál z obilnín.

Otváracie hodiny: Cez prázdniny otvorené denne od 9.00 do 18.00.
Web: www.skanzenmartin.sk

Ľanová nedeľa ukáže tradičné spracovanie textílií.

Foto: skanzen Jahodnícke háje


Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

Lokalita: Skanzen je situovaný za obcou Pribylina v smere na Podbanské.

Okrem obytných a hospodárskych stavieb roľníkov a remeselníkov v tomto skanzene nájdete aj goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec, čo je najstaršie zachované zemianske sídlo v Liptove, pochádza zo 14. – 16. storočia. Atraktívny je aj ranogotický kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara s fragmentmi pôvodných nástenných malieb zo 14. a 15. storočia. V hornej časti areálu múzea sa nachádza statická expozícia historickej Považskej lesnej železnice.

Najbližšia akcia: Už dnes, v nedeľu 2. augusta sa v skanzene koná hasičská nedeľa, ktorá predstaví umenie hasičských zborov. Súčasťou je remeselný jarmok a atrakcie pre deti.

Otvorené: Cez prázdniny denne od deviatej do pol siedmej.
Web: liptovskemuzeum.sk/expozicia/pribylina

Ranogotický kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara.

Foto: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline


Múzeum oravskej dediny v Zuberci

Lokalita: Areál múzea sa rozkladá na poľane Brestová v podhorí Západných Tatier.

Stavby v múzeu sú väčšinou originály, ktoré pôvodne stáli v rôznych lokalitách na Orave. Skanzen je rozdelený na päť častí. Dolnooravský rínok predstavuje dedinu s trhoviskom, Hornooravská ulica ukazuje radovú zástavbu, Goralské lazy zasa rozptýlené usadlosti v horskom prostredí. V expozícii je aj kostol s cintorínom. Skanzenom tečie horský potok Studená, na ktorom je rekonštruovaný náhon na mlyn a valchu. V skanzene pestujú tradičné plodiny a chovajú domáce zvieratá, čo prehliadku veľmi zatraktívňuje.

Najbližšie akcie: Každú nedeľu počas prázdnin v múzeu prebiehajú ukážky tradičných remesiel, ako sú hrnčiarstvo, rezbárstvo, drotárstvo, tokárstvo či výroba sviečok z včelieho plástu. Ukážky tradičnej remeselníckej výroby prebiehajú aj každú stredu, kedy sa zároveň na pódiu koná aj predstavenie nástrojov a náradí. Návštevníci sa môžu zoznámiť s ľudovými hudobnými nástrojmi, výrobou textílií či ľudových odevov. Program je doplnený oravskými ľudovými piesňami a tancami v podaní folklórnej skupiny Brestová a jej hostí. 19. augusta sa v skanzene koná medzinárodný gajdovačský festival Gajdovačka.

Otváracie hodiny: Cez prázdniny od ôsmej do šiestej.
Web: https://muzeum.zuberec.sk

Múzeum oravskej dediny.

Foto: Martin Ondroš, Múzeum oravskej dediny


Múzeum kysuckej dediny Vychylovka

Lokalita: Dolina Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka.

Najzaujímavejšou časťou skanzenu je hlavne pre deti Kysucko-oravská lesná železnica, ktorá slúži na prepravu návštevníkov skanzenu. Ten tvoria obytné, náboženské i hospodárske objekty z Kysúc z 19. a 20. storočia. Zaujímavé sú vodný mlyn, píla či ovčiareň.

Najbližšie akcie: Prvú augustovú nedeľu Vychylovku rozvoňajú tradičné kysucké dobroty. Rozkúria sa dobové pece a jedlá spojené s kysuckým regiónom pripravia tradičným spôsobom na podujatí nazvanom Kuchyňa starých materí. Ďalšia akcia sa uskutoční 9. augusta pod názvom Na potôčku šaty prala, kde návštevníci uvidia pranie na potoku. V nedeľu 16. augusta prebehne medzinárodná prezentácia ovčiarstva a folklóru z obce Istebná z Poľska. Bystrickou dolinou je názov podujatia, ktoré sa uskutoční 23. augusta. Pôjde o prezentácia zvykov a tradícií z Bystrickej doliny v podaní folklórnych súborov Bystrica a Dolinka z Novej Bystrice. Posledná augustová nedeľa bude venovaná drotárstvu na podujatí Drotári, drotári v tom našom chotári. 

Otvorené: Pondelok až piatok od deviatej do piatej, cez víkend od deviatej do šiestej.
Web: www.kysuckemuzeum.sk/muzeum-kysuckej-dediny

Skanzen Vychylovka.

Foto: Múzeum kysuckej dediny


Skanzen Stará Ľubovňa

Lokalita: Nachádza sa v Starej Ľubovni priamo pod Ľubovnianskym hradom.

Najzaujímavejšou stavbou je zrubový gréckokatolícky kostolík z Matysovej z roku 1833, ktorý patrí k významným pamiatkam drevenej sakrálnej architektúry na východnom Slovensku. Silné zastúpenie majú v skanzene zrubové obytné domy zo začiatku 20. storočia. Prislúchajú k nim hospodárskej objekty ako maštale, stodoly či sýpky. Návštevníci si pozrú aj zrubovú kováčsku vyhňu, mlyn či dielňu stolára.

Otvorené: Denne od deviatej do šiestej.
Web: www.staralubovna.sk/skanzen

Drevený kostolík a obytné domy v skanzene Stará Ľubovňa.

Foto: facebookový profil Evča Photography


Skanzen Bardejovské Kúpele

Lokalita: V areáli obce Bardejovské Kúpele.

Na malej ploche predstavuje ľudovú architektúru a kultúru Slovákov a Rusínov z regiónov horného Šariša a severného Zemplína. Najväčšiu pozornosť pútajú dva drevené kostolíky. Jeden z obce Zboj z roku 1766 a druhý z obce Mikulášová z roku 1730. Návštevníci obdivujú aj zvonicu s bránkou, kaplnku a ďalej roľnícke domy, hospodárske stavby, ako sú sýpky, stodoly či včelín, ale napríklad i jedinečné vrtné zariadenie na vodný pohon, ktoré slúžilo na výrobu drevených vodovodných rúr.

Najbližšie akcie: V dňoch 8. a 9. augusta sa uskutoční podujatie venované hrnčiarskému remeslu. V sobotu 8. augusta budú do pece nakladať hrnčiarské výrobky a pozvoľna ich páliť až po dosiahnutie tisíc stupňov. V nedeľu podvečer ich z pece vyberú. Počas oboch dní budú podujatie sprevádzať ukážky hrnčiarskych techník, točenie na kruhu aj modelovanie z hliny, ktoré si návštevníci budú môcť vyskúšať.

Otvorené: Denne od desiatej do šiestej.
Facebookový profil: https://www.facebook.com/M%C3%BAzeum-%C4%BEudovej-architekt%C3%BAry-Skanzen-495819550600095/

Kostolík Ochrany Presvätej Bohorodičky z Mikulášovej z roku 1730.

Foto: skanzen Bardejovské Kúpele


Skanzen Svidník

Lokalita: Nájdete ho nad svidníckym amfiteátrom.

Jedinečné múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry na Slovensku. Dominantu tvorí drevený kostolík z obce Nová Polianka z roku 1766. Fascinujúce sú dreveničky so slamenými či šindľovými strechami s vybavením, ktoré je pre slovenského návštevníka veľmi netradičné. Skanzen uchováva obydlia ľudí z tohto regiónu, hospodárske budovy, stodoly, senníky, chlievy, taktiež technické budovy ako vodný mlyn a vodná píla.

Otvorené: Denne od desiatej do šiestej.
Facebookový profil: www.facebook.com/skanzensvidnik

Skanzen Svidník predstavuje rusínsku kultúru.

Foto: skanzen Svidník


Skanzen Humenné

Lokalita: Takmer v centre Humenného.

Skanzen predstavuje tradičnú ľudovú architektúru horného Zemplína. Na vyvýšenom mieste je drevený kostolík z Novej Sedlice, ktorý je spomedzi všetkých objektov v skanzene najstarší. Nad vstupom do kostola je na drevenom tráme vyrytý dátum jeho postavenia, rok 1764. Okrem tradičných zrubových domčekov sú v skanzene umiestnené hospodárske budovy, vodný mlyn, hrnčiarska či kováčska dielňa.

Otvorené: V pondelok 10.00 až 16.00, utorok až piatok od10.00 do18.00, sobota a nedeľa od14.00 do 18.00
Web: www.muzeumhumenne.sk/skanzen

Skanzen Humenné

Foto: Vihorlatské múzeum Humenné


Banské múzeum v prírode Banská Štiavnica

Lokalita: Jeden kilometer od centra Banskej Štiavnice v smere na Levice.

Unikátne banské múzeum v prírode sa ukrýva v malebnom údolí pod tajchom Klinger. Návštevníci si pozrú originálne banské stavby a priestory. Expozícia ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia. Možnosť pozrieť sa do podzemia, do štôlne Bartolomej. V podzemnej expozícii je najvýznamnejším exponátom motor banského výťahu, ktorý bol poháňaný koňmi. Povrchovej expozícii dominuje takzvaný Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj, premiestnený zo šachty Lill v Hodruši. 

Otvorené: Vstup je každú hodinu od deviatej do piatej.
Web: https://www.muzeumbs.sk/sk/banske-muzeum-v-prirode

Múzeum ponúka aj možnosť pozieť sa do bane.

Foto: Banské múzeum v prírode


Poľnohospodársky skanzen Nitra

Lokalita: Priamo vo výstavnom areáli Agrokomplex v Nitre.

Vonkajšia expozícia Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Unikátna je úzkokoľajná poľná železnica prevezená z okolia Želiezoviec. Návštevníkom sú k dispozícii vyhliadkové vozne. V múzeu je 33 kópií objektov, ktoré dokumentujú poľnohospodársku minulosť Slovenska v 19. a 20. storočí. Ich vnútorné vybavenie je už pôvodné. Návštevníci si pozrú napríklad pálenicu, lisovňu oleje, valcový či kamenný mlyn, čističku osív či včelíny. Ukážky lisovania oleja na klasickom lise, drvenia konopného vlákna na stupe a pečenia osúchov v pekárni.

Otvorené: V pondelok a piatok zatvorené. V utorok a štvrtok vstupy o deviatej, jedenástej a jednej. Cez víkend len vopred ohlásené návštevy.
Web: spmnitra.sk/expozicie-a-skanzen

Skanzen Nitra.

Foto: Slovenské poľnohospodárske múzeum


Slovenské poľnohospodárskej múzeum

SOBOTU BUDE MÚZEUM OTVORENÉ
Zdravíme vás priatelia. V sobotu 9. apríla bude múzeum otvorené.
Tešiť sa môžete na:
☑️Jazdu vlakom Nitrianskej poľnej železnice
☑️Detský elektrický vláčik
☑️Sprievody po skanzene
☑️Ohnisko na opekanie (palice máme)
Samozrejme pre vás bude k dispozícii aj detské ihrisko a náš areál vhodný na aktívne trávenie voľného času. Preto si okrem špekačiek nezabudnite ani kolieskové korčule, bicykle či bedmintonové rakety. 🚲⚽️🏸🔥
Vstup do múzea je bezplatný. Nakoľko však bude naša brána využívaná aj ako vstup na výstavu Caravan Bike Tourist - veľtrh, bude parkovné 2€. Zároveň si budete môcť na bráne zakúpiť aj lístok na prebiehajúcu výstavu a peší sa dostanete aj na Agrokomplex
Foto: Marek GrófSlovenské banské muzeum
Ešte sa fotoreportážou vraciame k sobotným VEĽKONOČNÝM DIELNIČKAM. Ako sme očakávali - hitom bolo ZDOBENIE KRASLÍC. Vyskúšali sme kadejaké techniky. Úspech malo zdobenie voskom, ale aj jednoduchá tradičná technika škrabania octom.
☀️ Potešilo nás, že naše pozvanie prijali aj mamičky a ich ratolesti z Ukrajiny. Teraz už vieme, že aj tam sa pripravujú zdobené veľkonočné vajíčka/kraslice po ukrajinsky 🇺🇦 PISANKY. Okrem tvorenia v KAMMERHOFSKEJ DIELNIČKE si stihli pozrieť aj expozíciu BANÍCTVO NA SLOVENSKU.
☀️ Chcete aj vy vyskúšať tvorbu tradičných veľkonočných ozdôb?
Pridajte sa už najbližšiu sobotu 9.4.2022!
Banská Štiavnica, KAMMERHOF, Dielnička od 9.00 – 16.00.

Slovenské banské múzeum pozýva na mapovaciu prechádzku, 8.4.2022 o 10:15. Štartujeme spred Starého zámku.

Mapovacia prechádzka STARÝ ZÁMOK - BANSKÉ MÚZEUM V PRIRODE

Piatok 8.4. 2022 štart o 10.15 / Starý zámok, Banská Štiavnica

Pozývame Vás na nezvyčajnú „mapovaciu“ prechádzku zo Starého zámku do Banského múzea v prírode (skanzenu). Čo bude jej cieľom? Slovenské banské múzeum chce zmotivovať svojich hostí/ťky, aby išli do najnavštevovanejšej expozície múzea – Banského múzea v prírode PEŠO.

Pochopiteľne nepôjdeme po hlavnej ceste, na ktorej absentuje chodník pre peších, ale budeme objavovať a mapovať skratku - spojnicu po ulici STARONOVÁ. Trasa začína pri Piarskej bráne, povedľa historických cintorínov pokračuje k areálu bývalej šachte ALŽBETA pomedzi enklávu baníckeho osídlenia. Odtiaľ vedie až ku skanzenu príjemná cesta, na ktorej prevláda zeleň a neopozerané pohľady na juhovýchodný okraj Banskej Štiavnice.

• Čo budeme mapovať?
Aké atraktivity trasa ponúka? Ako trasu vyznačiť v prostredí/teréne tak, aby vizuálne nezaťažovala historické prostredie? Aké má trasa úskalia, riziká pre návštevníkov a návštevníčky? Ako systémovo navigovať a motivovať návštevníkov/čky, aby pri objavovaní a spoznávaní kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice uprednostňovali peší pohyb?

• Aký bude výsledok prechádzky?
Získame viac informácii a rozmanitejšie pohľady pre realizáciu navrhovanej trasy. Hodnotenie trasy bude podkladom pre návrh participatívneho riešenia navrhovanej trasy.

• Aký bude BONUS „mapovacej“ prechádzky pre jej účastníkov a účastníčky?
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA povrchovej expozície banského skanzenu.

Sme presvedčení, že projekty motivujúce k pešiemu pohybu prispejú k zníženiu negatívnych dopadov motorovej dopravy v prostredí lokality UNESCO.
Slovenské banské múzeum na realizáciu projektu PEŠO DO SKANZENU získalo podporu OOCR Región Banská Štiavnica.Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVoľný čas - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >