Osamelí rodičia často nedokážu deťom zaplatiť strojček či okuliare. Ročný program im pomáha finančne aj psychicky

gb, 26. marca 2023 o 05:00

Štatistiky ukazujú, že v 150 tisíc slovenských domácnostiach deti vychováva len jeden rodič. Takto žije až 200 tisíc detí. Podiel jednorodičovských rodín na Slovensku sa za posledných 40 rokov zdvojnásobil. Celosvetovo sú deti v každej štvrtej domácnosti vychovávané jedným rodičom.

Život jednorodiča je často nesmierne náročný.

Foto: Shutterstock.com

Stúpajúce ceny zhoršujú už tak neistú finančnú situáciu jednorodičovských domácností. Tie často patria medzi nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a najviac ich ohrozujú neočakávané výdavky a vysoké životné náklady. Rodičia nemajú v mnohých prípadoch financie na liečbu seba či svojich detí, ale ani na dôležité zdravotné pomôcky ako strojček na zuby či okuliare. Deti z neúplných rodín si dokonca niekedy nemôžu dovoliť dokončiť stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, pretože sa musia podieľať na príjmoch domácnosti.

„Mnohé jednorodičovské rodiny dokážu len so značným úsilím zabezpečiť svojim deťom stravu, šatstvo, školské pomôcky a mimoškolské aktivity na primeranej úrovni. No výrazne zhoršená finančná situácia jednorodičovských rodín a zvýšené riziko chudoby nepredstavuje jediný problém. Zväčša matky musia zvládnuť zosúladiť čas medzi prácou a rodinou. Na jednej strane by potrebovali zabezpečiť pre svoju rodinu dostatočný príjem, na strane druhej sa nemôžu podeliť s partnerom o bežnú starostlivosť o deti. To všetko sa ešte značne zhoršilo počas covidovej pandémie, kedy jednorodičia nemohli získať pomoc ani od najbližšej rodiny, keďže sa navzájom z preventívnych dôvodov nenavštevovali,“ uvádza Miroslav Popper, psychológ a samostatný vedecký pracovník pôsobiaci na Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Všetci členovia rodiny čelia nadmernému stresu zo zabezpečenia rodiny, rastúcich životných nákladov, sociálnej stigmatizácie, psychických porúch z rozpadu rodiny a organizácie času. V niektorých rodinách úplne absentuje pomoc druhého rodiča alebo podpora blízkej rodiny. A toto celé vedie k prepadu do chudoby, uvádza organizácia Jeden rodič, ktorá osamelým rodičov rôznou formou pomáha.

V organizácii preto zostavili Ročný program komplexnej a systematickej pomoci jednorodičom a ich deťom. „Hlavným cieľom Ročného programu je, aby sa jednorodič naštartoval, získal nové zručnosti, vedomosti a udržateľne si zlepšil kvalitu života. Poskytujeme unikátne riešenie, ako sa vymaniť z chudoby a zabezpečiť sebe a svojim deťom stabilný domov a lepšiu budúcnosť,” vysvetľuje Eva Marková, riaditeľka a spoluzakladateľka organizácie Jeden rodič. Priemerný jednorodič slovenský, ktorý žiada Jedného rodič o pomoc, je žena vo veku 39 až 43 rokov a s dvomi tromi maloletými deťmi. Takmer 80 percent jednorodičov žiadajúcich o pomoc sú ženy.

Počas dvanástich mesiacov v programe až osem odborníkov aktívne pomáha jednorodičom. Rodina má k dispozícii sociálneho pracovníka aj odborných poradcov z oblasti psychológie, životného koučingu, financií, kariéry, práva či výchovy detí a vzťahov. Počas roka rodinu podporuje i humanitárna a potravinová pomoc. Sociálna pracovníčka rodinu napája aj na fungujúce centrá voľného času alebo na dobrovoľníkov priamo v mieste bydliska.

Jeden rodič má v programe aktuálne 186 rodín. Financuje ho občianske združenie Billa ľuďom prostredníctvom projektu Chlebodarca a Operačného programu Ľudské Zdroje. Na zaradenie do programu čaká v poradí vyše 800 rodín z celého Slovenska.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste sa