Ako sa rodí na Slovensku. Najčastejšie sa mamičkami stávajú vysokoškoláčky a ženy vo veku 30 až 34 rokov

Gabriela Bachárová, 23. júna 2020 o 05:00

Najviac žien rodí na Slovensku vo veku 30 až 34 rokov, deti privádzajú na svet najmä vysokoškoláčky a najviac pôrodov prebehne v Bratislavskom kraji. Informácie o tom, ako sa rodí na Slovensku, prinieslo Národné centrum zdravotníckych informácii vo svojej správe s názvom Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018.

Rodia hlavne vysokoškoláčky a ženy s maturitou.

Foto: Shutterstock.com

Najnovšie informácie hovoria, že v ústavných zdravotníckych zariadeniach bolo v roku 2018 celkom 57 059 pôrodov, z toho 45,9 percenta, teda 26 203 z nich, pripadalo na prvorodičky. Pokiaľ ide o pohlavie narodených, častejšie to boli chlapci (v počte 29 775) ako dievčatá (28 032), pričom v troch prípadoch sa pohlavie nezistilo.

Najčastejšie boli pôrody žien vo veku 30 až 34 rokov, tvorili 31,3 percenta (17 878 pôrodov). Tesne za nimi boli pôrody 25 – 29-ročných rodičiek s podielom 29,5 percenta (16 858 pôrodov).

Pôrody rodičiek z vekových skupín 20 – 24 rokov a 35 – 39 rokov boli tiež pomerne početné a z celku predstavovali takmer rovnaký podiel 15,1 percenta (8 593 pôrodov) a 15 percent (8 532 pôrodov). Naopak, vo veku 10 až 14 rokov rodilo len 38 žien a vo veku 45 až 49 rokov 59 žien. Ich podiel tvorí rovnako 0,1 percenta. V roku 2018 bol jediný prípad pôrodu u ženy vo vekovej skupine 50 – 54 rokov.

Najviac pôrodov prebehlo v zdravotníckych zariadeniach sídliacich v Bratislavskom kraji (9 554 pôrodov) a Košickom kraji (9 504 pôrodov). Naopak, najmenej pôrodov sa uskutočnilo v Trnavskom kraji (5 295 pôrodov).

Čo sa týka trvalého bydliska rodičky, najpočetnejšie boli pôrody žien z Bratislavského kraja (53 pôrodov na tisíc žien v reprodukčnom veku daného kraja) a Prešovského kraja (48,9 pôrodu na tisíc žien). Oproti tomu najmenej početné boli pôrody rodičiek z Nitrianskeho kraja (37,7 pôrodu na tisíc žien).

Bratislavčanky rodia neskôr

Pôrody vo vyššom veku sa týkali najmä žien z Bratislavského kraja, naopak v mladších vekových skupinách sa vyskytovali hlavne u žien z Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja.

Podiel pôrodov vydatých žien predstavoval 62,6 percenta (35 738 pôrodov), pôrodov slobodných žien bol takmer o polovicu menší a tvoril 32,1 percenta (18 302 pôrodov). Pôrody rozvedených žien boli s podielom 2,4 percenta (1 378 pôrodov) len málo časté.

Najpočetnejšie boli pôrody žien s ukončeným druhým a vyšším stupňom vysokoškolského vzdelania, ktoré tvorili podiel 30 percent (17 131 pôrodov), ale s takmer rovnakým podielom 29,9 percenta (17 061 pôrodov) boli veľmi početné aj pôrody rodičiek s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Pomerne vysoký podiel, a to 10,4 percenta (5 914 pôrodov), tvorili pôrody rodičiek so základným ukončeným vzdelaním.

V 67,8 percenta prípadov (38 692 pôrodov) išlo o spontánny pôrod a vo zvyšných 32,2 percenta (18 367) o operačný pôrod. Pri operačnom pôrode sa najčastejšie zvolil cisársky rez (91,9 percenta, 16 882 pôrodov). V ďalších prípadoch bolo nutné pôrod ukončiť pomocou zvonu (6,1 percenta, 1 122 pôrodov) a zriedkavo sa pri pôrode zvolila operačná metóda kliešťami (1,7 percenta, 608 pôrodov).

Z hľadiska početnosti tehotenstva väčšina (97,4 percenta) narodených pochádzala z jednopočetného tehotenstva, zriedkavejšie z dvojpočetného (2,6 percenta, 1 480 narodených) a mimoriadne z trojpočetného tehotenstva.

Najčastejšia hmotnosť do 3,5 kila

Najčastejšia poloha dieťaťa pri pôrode bola hlavičkou dolu, čo predstavovalo podiel 94,6 percenta. Menej častá bola poloha dieťaťa koncom panvovým (3,9 percenta, pri ktorej sa 87,8 percenta detí narodilo cisárskym rezom). Zriedkavo bola poloha dieťaťa pri pôrode priečna (1,2 percenta), kedy v 93,3 percenta prípadoch bol zvolený pôrod cisárskym rezom.

Najviac živonarodených (19 902 novorodencov) sa narodilo v 40. dokončenom týždni tehotenstva a mali najčastejšie hmotnosť 2 500 až 3 499 gramov, zriedkavejšie 1 500 až 2 499 gramov.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saTehotenstvo a pôrod - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >