Čo novela nezvládla: poplatky za sprievod pri pôrode zostávajú, lekár ho bude môcť stále vykázať

Gabriela Bachárová, 1. októbra 2022 o 04:42

Poplatky za prítomnosť otca pri pôrode v slovenských nemocniciach pretrvávajú, a často nie sú vôbec nízke. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá bude od júna 2024 garantovať ženám prítomnosť sprievodu pri pôrode, ich neruší. Podľa niektorých občianskych združení má norma aj ďalšie nedostatky. Umožňuje lekárom otca od pôrodu vykázať a problémom je aj to, že začne byť účinná až o dva roky.

Väčšina žien si želá prítomnosť otca pri pôrode.

Foto: shutterstock.com

Poslanci v utorok podporili návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa ženám pri pôrode zaručuje právo na sprevádzajúcu osobu podľa vlastného výberu. Prijatá právna úprava podľa občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť zlepšuje vynútiteľnosť práva, ktoré rodičkám síce doposiaľ garantovala ústava a medzinárodné právo, avšak ktoré kvôli neexistencii vnútroštátnej legislatívy nebolo možné efektívne vynucovať.

Združenie však zároveň upozorňuje na viaceré nedostatky prijatej právnej úpravy, ktoré môžu byť prekážkou uplatňovania práva na sprevádzajúcu osobu aj v budúcnosti. „Prvým z týchto nedostatkov je skutočnosť, že účinnosť schválenej novely nastupuje až 1. júna 2024. To môže u niektorých zdravotníckych zariadení alebo zdravotníckeho personálu vyvolávať mylný dojem, že právo na sprevádzajúcu osobu pri pôrode dovtedy nemusia napĺňať,” vraví právnička Janka Debrecéniová zo združenia. Odložená účinnosť má nemocniciam vytvoriť priestor, aby si svoje priestory uspôsobili novým podmienkami. Veľa z nich doteraz prítomnosť otca či duly obmedzovalo práve poukazovaním na nevhodné priestorové podmienky.

Ďalším nedostatkom je možnosť odoprieť rodičke sprievod, ak ošetrujúci lekársky personál usúdi, že jeho prítomnosť je „nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu“. Schválená novela okolnosti, za ktorých možno k obmedzeniu prítomnosti sprevádzajúcej osoby pristúpiť, nijako nekonkretizuje. Dôvodová správa k novele však naznačuje, že týmito okolnosťami by mohli byť závažné komplikácie pri pôrode.

„Žiadne komplikácie pri pôrode však nie sú dôvodom na to, aby žena prišla o možnosť mať pri sebe sprevádzajúcu osobu, ak si ju sama želá. Naopak, v akútnych či inak vypätých situáciách môže byť potreba prítomnosti blízkej osoby ešte intenzívnejšia než inokedy. Aj v tejto súvislosti WHO zdôrazňuje osobitnú dôležitosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby práve v urgentných situáciách,” upozorňuje Janka Debrecéniová.

Na Slovensku je v súčasnosti napríklad veľmi málo nemocníc, ktoré umožňujú prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode cisárskym rezom. Sekcia však podľa expertky nie je dôvod na to, aby bolo žene upreté právo na sprevádzajúcu osobu: „Ani prijatú právnu úpravu teda nemožno vykladať v tomto zmysle.”

Ako upozornilo občianske združenie Ženské kruhy, ktoré sa zasadzuje za práva tehotných a rodiacich žien, je chybou, že zákon nespresnil, za akých okolností môže k obmedzeniu práv prísť: „Napríklad v prípade pôrodu cisárskym rezom neobmedzovať prítomnosť sprevádzajúcej osoby paušálne počas operácie, ale iba v čase, kým sa sprevádzajúca osoba prezlieka do oblečenia, v ktorom môže vstúpiť na operačnú sálu.”

Poplatky zostávajú

Prijatá novela nerieši ani poplatky za sprevádzajúcu osobu, ktoré v súčasnosti stále vyberá veľká časť nemocníc. Ako uvádza právnička, existencia poplatkov diskriminuje ženy, ktoré si kvôli nedostatku peňazí nemôžu sprevádzajúcu osobu dovoliť, alebo si ju môžu dovoliť len s ťažkosťami: „V praxi však znevýhodňujú všetky osoby s potrebou pôrodnej starostlivosti. Je nevyhnutné, aby štát a zdravotnícke zariadenia odstránili aj túto bariéru.”

Ako konštatujú Ženské kruhy, počas pandémie sa naplno ukázalo, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode je v slovenských pôrodniciach stále vnímaná ako nadštandardná služba. „V niektorých fázach pandémie bola prítomnosť sprevádzajúcej osoby obmedzená takmer vo všetkých pôrodniciach a ženy boli nútené rodiť bez možnosti prítomnosti blízkej osoby. Aj dnes väčšina nemocníc na Slovensku stále vyberá nemalé poplatky za sprevádzajúcu osobu pri pôrode. Dôsledkom toho je, že nie každá žena môže rodiť s podporou blízkej osoby,” podotýka organizácia. Ako dodáva: „Želali by sme si, aby poplatky za sprevádzajúcu osobu pri pôrode nemocnice prestali vyberať automaticky. V susednej Českej republike ich k tomu museli donútiť súdnou cestou.”

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saTehotenstvo a pôrod - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >