TIPY NA VÝLET: Najkrajšie banské mestá a obce u nás. Štiavnica, Kremnica, Špania Dolina a ďalšie

Gabriela Bachárová, 20. mája 2022 o 04:33

Vydajte sa tento rok v lete po stopách dávnych baníkov. Slovensko má silnú tradíciu ťažby drahých kovov a rúd, poďte ju spoznať bližšie.

Špania Dolina, výhľad z haldy na kostol a obec.

Foto: Michal Šifalda

Banská Štiavnica

Ak vás neodradia davy turistov, zastavte sa aspoň na deň v najstaršom baníckom meste na Slovensku. Písomné doklady o ťažbe tu pochádzajú už z roku 1217. Štiavnica sa v celej Európe preslávila dobývaním striebra a zlata. Potreba výučby banských odborníkov v Rakúsko-Uhorsku primäla panovníčku Máriu Teréziu k založeniu Baníckej akadémie práve v Banskej Štiavnici. Stalo sa tak v roku 1762. Bola to prvá vysoká škola technického typu na svete.

Akadémia bola spojená s viacerými významnými osobnosťami, medzi nimi napríklad Matej Kornel Hell a Jozef Karol Hell, slávni konštruktéri pokrokových banských strojov. Nesmieme zabudnúť ani na Samuela Mikovíniho, ktorý sa spolu s otcom a synom Hellovcami zaslúžil o vytvorenie tajchov, jedinečného banského vodohospodárskeho systému v okolí Banskej Štiavnice.

Okrem prehliadky impozantného Starého či elegantného Nového Zámku nezabudnite v Banskej Štiavnici navštíviť Klopačku, ktorá kedysi zvolávala baníkov do práce, dnes je v nej čajovňa. Nielen pre deti bude atraktívne Banské múzeum v prírode, ktoré ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia. Súčasťou banského múzea je i sprístupnená štôlňa Bartolomej. Vzácnou pamiatkou v podzemnej expozícii je gápel, motor od banského výťahu poháňaný koňom. Múzeum má i nadzemnú časť, kde sa zoznámite s banskou technikou. Kde sa nachádza? Kilometer od centra mesta, pri ceste na Levice.

Ak sa chcete ešte pozrieť do útrob bane, potom nevynechajte návštevu štôlne Glanzenberg na Kammerhofskej ulici priamo v Štiavnici. Štôlňa mala významnú úlohu v počiatkoch ťažby zlatostrieborných rúd. V neskorších dobách, keď jej odvodňovaciu funkciu prevzali nižšie položené odvodňovacie štôlne, slúžila na dopravu, vetranie a fáranie technikov. Expozíciu Baníctvo na Slovensku nájdete v budove Kammerhofu na tej istej ulici. A ak máte viac času, nezabudnite sa vyštverať na kalváriu ležiacu na kopci nad Štiavnicou.

Mnohé pamiatky na banícku minulosť kraja nájdete v Štiavnických vrchov, kde sa dochovalo 24 tajchov, človekom vytvorených jazier, ktoré v minulosti dodávali baníctvu energiu. V 18. storočí to bola asi najdokonalejšia vodohospodárska sústava v Európe. Niektoré tajchy sa dnes využívajú na rekreáciu, vykúpať sa môžete napríklad v najznámejšom jazere Počúvadlo.

Štôlňa Bartolomej.Štôlňa Glanzenberg sa nachádza priamo v centre mesta.V budove Klopačky dnes nájdete obľúbenú čajovňu.Nový zámok, v pozadí kalvária.Banská Štiavnica, vzadu Starý zámok.Hodruša-Hámre

Len 15 kilometrov kilometrov od Banskej Štiavnice nájdete obec Hodruša-Hámre. Leží v unikátnom prostredí Štiavnických vrchov, rozložená v Hodrušskej doline a na priľahlých strmých kopcoch, odkiaľ sú krásne výhľady. Ako vznikli dnešná obec? V Banskej Hodruši sa v dávnych dobách ťažilo zlato i striebro, po stáročia však zostávala v područí väčšej Banskej Štiavnice, kam vyťažené poklady plynuli. Od Štiavnice sa obec oddelila až v roku 1952. O dvadsať rokov neskôr sa zlúčila s Dolnými Hámrami a potom k sebe ešte pribrali časť Kopanice.

Určite tu navštívte Baňu Starovšechsvätých. Má sedemsto rokov je v takom stave, v akom ju pred stáročiami nechali baníci. V budove bývalej správy závodu sa nachádza nadzemná expozícia s bohatou expozíciou minerálov, tiež sa tu dozviete veľa o histórii hodrušského baníctva. Do bane sa môžete objednať prostredníctvom rezervačného formulára na webe bane. Na prehliadku je nutné prihlásiť sa deň vopred. V katastri obce sa nachádza ešte baňa Rozália (nájdete ju nad Horným tajchom), kde sa dodnes ako v poslednej bani v strednej Európe ťaží zlato a striebro.

Ďalšou pamiatkou je banská klopačka, mimochodom na Slovensku sa ich dochovalo len päť. Hodrušská klopačka je krásna budova so štíhlou vežou, pod strechou ukrýva zvon zo 16. storočia a ručne kovaný hodinový stroj zo storočia sedemnásteho. Klopačka nie je bežne otvorená, je nutné objednať sa.

Vartovka z roku 1536 leží na stromom svahu so skvelým výhľadom do doliny. Vartovky vznikali na ochranu banských miest pred Turkami a navzájom sa dorozumievali dymovými a ohňovými signálmi. Obecný dom Leithaus je historická budova z roku 1505. Ide o sklad vytavených drahých kovov, ktoré sa odtiaľto prevážali do Banskej Štiavnice. Prítomný bol vždy ozbrojený sprievod, pretože v okolí sa vždy potulovali zlodeji, ktorí si na zlato a striebro brúsili zuby.

Všetky banské pamiatky v obci uvidíte, ak sa vydáte po Baníckom náučnom chodníku Cestujeme v čase. Jeho dĺžka je 3,1 km, má 16 zastávok. Každá zastávka je označená tabuľkou s QR kódom, po jeho načítaní sa dozviete viac o mieste, kde práve stojíte. Chodník začína pri bani Starovšechsvätých. V okolí obce sa môžete zrelaxovať pri štyroch tajchoch. Dolný a Horný Hodrušský tajch, Kopanický a Sandrický tajch. Môžete si okolo nich urobiť peknú prechádzku, vedú tam aj cyklotrasy.

Baňa Starovšechsvätých.Obec sa nachádza v krásnom prostredí.Klopačka.Tajch v okolí.Kremnica

V 14. storočí sa tu ťažilo najviac zlata v celom Uhorsku, preto si vyslúžila prezývku zlatá Kremnica. V roku 1328 získala od uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou privilégia slobodného kráľovského banského a minciarskeho mesta. Tamojšia mincovňa po stáročia razila zlaté i strieborné mince pre panovníkov mnohých európskych krajín. Pojmom boli kremnické dukáty florény. Kremnická mincovňa, ako možno viete, funguje až dodnes, čo je medzinárodná rarita.

V celom meste aj jeho okolí nájdete rozmanité pozostatky banskej činnosti. Źvyšky šácht a štôlní, strojovne, ťažnú vežu. V Kremnici môžete navštíviť Múzeum mincí a medailí Národnej banky Slovenska, Expozíciu Mincovne či Banské múzeum v štôlni Andrej. Počas hodinky absolvujete prehliadku štôlne, kde sa zoznámite s dochovanými pamiatkami zo 17. až 20. storočia a sprievodca vám sprostredkuje históriu dobývania zlato-striebornej rudy. Banské múzeum v štôlni Andrej dopĺňa náučný chodník „Po stopách tisícročnej histórie baníctva v Kremnici“, nachádzajúci sa neďaleko.

K nebaníckym pamiatkam patrí Mestský hrad chránený opevnením, pôvodne neskorogotický kostol svätej Kataríny či pôvabné, skoro pravidelné obdĺžnikové Štefánikovo námestie.

Štôlňa Andrej.Banské múzeum v Kremnici.Hrad a mesto Kremnica.Expozícia kremnickej mincovne.Špania Dolina

Asi 14 kilometrov od Banskej Bystrice sa v nadmorskej výške 728 metrov nad morom nachádza starobylá banská obec, obklopená úžasnou scenériou Starohorských vrchov. Už v dobe bronzovej bola známa ako významné nálezisko medi. Predstavte si, že medené prúty a dosky zo Španej Doliny používal na palubách svojich lodí aj sám slávny objaviteľ Krištof Kolumbus. V 15. storočí tu objavili aj ložiská striebra.

V obci nájdete nádherný opevnený gotický kostol Promenenia Pána, ktorý je s námestím spojený 162 krytými schodmi. Z baníckych pamiatok na námestí stojí budova klopačky, dnes penzión. Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry tvorí súbor historických stavieb, v ktorých bývali baníci. Múzeum medi sa nachádza v budove obecného úradu.

Na dávnu banskú činnosť upozorňuje najmä obrovská halda šachty Maximilián priamo nad obcou. Je z nej ikonický výhľad na celú obec. Ďalšie haldy a banské objekty môžete objaviť v okolí. Zaujímavosťou je banský vodovod pozostávajúci z drevených žľabov. Okolo všetkých zaujímavých stavieb, pamiatok aj slávnej vyhliadky vás prevedie banský náučný chodník.

Výhľad z haldy šachty Maximilián.Kostol Premenenia Pána.Ľudová architektúra v Španej Doline.Hnilčík

Menej známe, no o to zaujímavejšie miesto na Slovensku. Nájdete ho v Hnileckej doline v Slovenskom Rudohorí, okres Spišská Nová Ves. Banský skanzen v Hnilčíku, ktorý sa preslávil ťažbou medu, sa skladá z múzejnej expozíci (ľudové remeslá či tradičné bývanie) umiestnenej v priestoroch bývalej školy v miestnej časti Jerohuta v blízkosti sídla obecného úradu, ďalej zo štôlne Ľudmila (bývalého skladu výbušnín) sprístupnenej verejnosti a z náučných chodníkov – trasa A Roztoky, trasa D Údolím Železného potoka, trasa C Grétlaa trasa B Bindt. Súčasťou Hnilčíku je aj osada Roztoky, kde možno obdivovať dochované domy baníkov.

Hnilčík.Osada Roztoky.Budova banskej správy v Roztokách.Vstup do sprístupnenej štôlne Ľudmila.Štôlňa Vyšný Grünblatt, nesprístupnená.Budova skanzenu.Gelnica

Staré banské mesto Gelnica leží v Košickom kraji, v Spišsko-gemerskom krase, ktorý tvorí súčasť Slovenského rudohoria. Už v stredoveku sa tu ťažila najmä meď, ale aj olovo, striebro či železná ruda. V banskom skanzene si môžete pozrieť štôlňu Jozef, ďalej drviaci banský stroj Pochwerk, ktorý v 17. storočí slúži na oddeľovanie drobnej žily od ostatnej horniny. Zaujímavosťou je i taviaca pec rekonštruovaná po 300 rokoch. V radnici mesta je pre návštevníkov pripravené banícke múzeum. V Gelnici možno ďalej obdivovať zvyšky gotického hradu alebo kamenný most z 19. storočia. Nad mestom sa v nádhernom prírodnom prostredí nachádzajú opustené Turzovské kúpele, ktoré určite stoja za návštevu.

Banícke múzeum Gelnica.Gelnica.Opustené Turzovské kúpele.Vyšná a Nižná Boca

V pôvabnom regióne Nízkych Tatier čakajú na vašu návštevu dve banské obce, Nižná a Vyšná Boca, kde sa ťažili zlato, striebro či meď. V Nižnej Boci môžete obdivovať domy baníkov i drevenice. Za návštevu stojí rozhľadna Krajčov vrch, ktorá z výšky zhruba 1 000 metrov nad morom dohliada na obec.

Vo Vyšnej Boci nájdete expozíciu Liptovského múzea Banícky dom, ktorá ukazuje život a bývanie baníckej rodiny v dome s originálnym pôvodným vybavením, ktorý pre múzejné účely daroval posledný majiteľ. Podobne ako Nižná Boca je aj tá Vyšná strediskom ľudovej architektúry.

Náučný chodník Zlatnica, ktorý vedie medzi obcami, pozostáva z 11 zastávok s informačnými tabuľami na osemkilometrovej trase. Zameriava sa na banícku históriu, je dostupný po celý rok a možno ho prejsť tak peši, ako aj na bicykli. Na zastaveniach sa dočítate o histórii ťažby, miestnych zaujímavostiach i prírode. Náučný chodník Zlatnica prechádza cez lokality Pod Oleškovou, V Kiari, V Kúte, Geplovô, Ochimstál, Pri mlyne, popri minerálnom prameni Kyselka, salaši a evanjelických kostoloch vo Vyšnej a Nižnej Boci. Vďaka blízkosti nízkotatranského miesta sú dedinky vhodným východzím miestom pre turistov.

Nižná Boca.Drevená stavba v Nižnej Boci.Zvieratá nesmú chýbať.Vyšná Boca.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste sa