SÚŤAŽ Pravdy pre deti: Nakreslite svoje najkrajšie Vianoce a vyhrajte 150 eur

Pravda, 9. novembra 2019 o 00:00

Vaše deti rady kreslia, majú menej ako 15 rokov a chcú si vybrať darček podľa svojho želania? Zapojte ich do vianočnej súťaže denníka Pravda.


Ako? Stačí, ak deti nakreslia svoje najkrajšie Vianoce a pošlete nám obrázok. Spolu s obrázkom by sme chceli vedieť, čo by Vaše dieťa pod stromčekom najviac potešilo, meno, vek, adresu a telefónne číslo na Vás, rodičov.

Výhry:
1. cena - 150 €
2. cena - 100 €
3. cena - 50 €
4. - 20. cena - zaujímavé knižky


Víťazov vyberie ilustrátor Martin Kellenberg. To, či ste vyhrali niektorú z cien, sa dozviete v denníku Pravda. Víťazný obrázok vyjde na titulnej strane 23. decembra.

Do súťaže zaradíme všetky obrázky, ktoré dostaneme do 3. decembra. Obrázok pošlite na adresu: Denník Pravda, Trnavská cesta 39/ A, 831 04 Bratislava.

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, dpo@perex.sk alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z..

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste sa