Vzdelávacie videá slávnej Khan Academy aj v slovenčine

TASR, gb, 17. januára 2021 o 04:14

Vzdelávacie videá Khan Academy budú onedlho dostupné aj v slovenskom jazyku.

Khan Academy ponúka vzdelanie pre každého.

Foto: Khan Academy

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať dotáciu na 600 videí od ministerstva školstva. Začíname matematikou a kurzami osobného rozvoja, tiež aj oblasťou kariéry a financií," povedal Peter Rášo, ambasádor organizácie Teach For Slovakia, ktorý zastrešuje projekt Khanovej školy pre slovenských žiakov v spolupráci s Inštitútom pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C.

„Chceme vytvoriť videá v slovenčine, dostupné pre všetkých, všade a zadarmo. Ja ako žiak som často strácal pozornosť. Stačilo sa na chvíľu pozrieť von z okna, nezachytil som vysvetlenie a už som sa celú hodinu nezapojil, iba odpisoval z tabule. Vtedy by mi veľmi pomohlo, ak som mal možnosť si výklad ešte raz pozrieť, aby som ho lepšie pochopil. Navyše nie každému dieťaťu môže pomôcť rodič alebo starší súrodenec. Postupne sa rozbiehame a hľadáme podporu, " doplnil Rášo. Videá chcú prekladom do slovenského jazyka sprístupniť aj pre tých, ktorí po anglicky nevedia.

Vzdelávací a motivačný potenciál videí Khanovej školy potvrdili podľa Teach for Slovakia viaceré výskumy, na ktorých sa zúčastnili učitelia aj žiaci. Používanie matematických výkladových videí Khanovej školy počas vyučovania v kombinácii s cvičeniami zlepšilo výsledky žiakov v testovaní, pomohlo žiakom odbúrať stres z matematiky a zvýšilo ich sebadôveru pri riešení matematických úloh.

Khan Academy je nezisková organizácia zameraná na vzdelávanie, založená v roku 2006 v USA. Chce poskytovať „vysoko kvalitné vzdelanie komukoľvek, kdekoľvek". Ponúka viac ako 3 100 videolekcií uložených na YouTube, v predmetoch matematika, fyzika, chémia, organická chémia, história, zdravotníctvo a medicína, finančníctvo, ekonómia, biológia, astronómia, kozmológia a podobne.

Kým budú videá v slovenčine, môžete si skúsiť s deťmi tie v češtine, napríklad základy sčítania pre prvú triedu:
https://cs.khanacademy.org/math/1-trida/xd792386f24c19054:scitani-a-odcitani-do-5/xd792386f24c19054:dopocitavame-do-5/v/making-5?modal=1

Alebo niečo náročnejšie, zlomky pre siedmu triedu:
https://cs.khanacademy.org/math/7-trida/x32816229be4474b9:zlomky/x32816229be4474b9:zlomky-na-ciselne-ose/v/fractions-on-a-number-line?modal=1

Na konci videí je vždy i test, ktorý si môže dieťa dať a zistiť tak, či látku pochopilo. Následne si hneď môže pozrieť ďalšie, nadväzujúce témy.Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >